For fælles bedste – Danske Seniorers historie

Danske Seniorer er en ung organisation med gamle rødder. Organisationen blev dannet i 2013 ved en fusion af tre store pensionistorganisationer, men historien går meget længere tilbage. Faktisk er Danske Seniorer landets ældste ældreorganisation.

Det begynder i 1926. I Randers samles syv jyske aldersrenteforeninger og danner organisationen Centralforeningen for Aldersrentenydere i Danmark. De vil stå sammen om at fremme ældres vilkår til fælles bedste. Der er nok at tage fat på i en tid uden folkepension og uden mange rettigheder for ældre. Denne organisation kom senere til at hedde Danske Pensionister.

Snart spreder ideen sig, og 13 år senere bliver Øernes Sammenslutning af Alders- og Invaliderenteforeninger stiftet. Den skifter senere navn til Sammenslutningen af Pensionistforeninger i Danmark, og i 1965 kommer Ældreklubbernes Samvirke til - den, der senere blev kendt som Pensionisternes Samvirke.

De tre organisationer gør sammen og hver for sig et stort arbejde for danske seniorer. De har personlige medlemmer, men styrken er især de mange medlemsforeninger, der lokalt arbejder for ældre. Foreningerne vokser og styrkes, og i 1967 kommer Tisvilde Højskole til og er i dag verdens ældste seniorhøjskole. I Jylland startede pensionister en landsindsamling for i 1971 at købe og omdanne Rude Strandhotel til den pensionisthøjskole, der i dag kendes som Rude Strand Højskole.

Nye tider – nyt seniorliv
Op igennem århundredet ændrer vilkårene sig for ældre. Folkepensionen kommer til, boligforhold og sociale vilkår forbedres, og ikke mindst stiger levealderen og de ældres sundhed markant. Pensionisttilværelsen er ikke længere nogle få, fattige år, men bliver for mange danskere en god periode i deres liv, hvor de har tid til at dyrke deres interesser og deres familier. Dermed får pensionistforeningerne også en ny rolle som det naturlige samlingssted i lokalmiljøerne.

Det er dog ikke alle, der nyder godt af de nye tider. Mange pensionister har stadig meget få penge at gøre godt med, og de nye familieformer og urbaniseringen efterlader mange ensomme og alene. Omkring årtusindskiftet vælter digitaliseringen ind over Danmark, og de nye tider kan være svære at navigere i for ældre.

De tre organisationer tager udfordringerne op og arbejder for at skabe lokale, sociale fællesskaber, ældre-hjælper-ældre foreninger og datastuer, der hjælper seniorer ind i fællesskabet. Frivillighed er bærende i alle tre organisationer, for ældre kan og vil selv, og der er en stor værdi i at være noget for andre.

Hver stamorganisation har sin styrke, både geografisk og medlemsmæssigt, og de samarbejder med ældreråd, ældreinstitutioner og seniorhøjskoler.

Fusionen til Danske Seniorer
I 2013 bliver organisationerne enige om at slå sig sammen for at kunne stå endnu stærkere. Formålet er at skabe en slagkraftig organisation, der er repræsenteret over hele landet, og som kan støtte op om medlemsforeningerne og de personlige medlemmer.

På den stiftende kongres i juni 2013 blev Danske Seniorer dannet, og den hidtidige formand for Pensionisternes Samvirke, Jørgen Fischer, blev valgt som formand for fire år. Han blev flankeret af næstformændene Arne Rolighed og Benny Lauridsen. Under mottoet ”Vi hjælper hinanden” går arbejdet med at skabe en ny, fælles og stærk seniororganisation med mange lokale rødder i gang.

Det er en ambitiøs organisation, der vokser frem af fusionen. De dengang ca. 450 medlemsforeninger skal understøttes, så de kan tage del i de lokale, folkelige fællesskaber, og de mange medlemmer drømmer om at sætte seniorers vilkår på dagsordenen. Det handler blandt andet om ældres økonomi, den ældre medicinske patient, bekæmpelse af ensomhed blandt ældre og ikke mindst om frivillighed.

En af Danske Seniorers første mærkesager er at få afskaffet lægetjekket ved fornyelse af kørekort, fordi det er uden betydning for trafiksikkerheden, dyrt for de ældre og spild af lægernes tid. Det lykkes i 2017.

Danske Seniorer har også engageret sig i kampen for at afskaffe satspuljens udhuling af folkepensionen. Dette blev vedtaget med finansloven for 2019.

Danske Seniorers ledelse i dag

Siden kongressen i 2017 har landsformanden været Per K. Larsen. Han flankeres af to næstformænd.

Foruden dette valgte formandskab består Danske Seniorers hovedbestyrelse også af formændene for de 18 kredse, som organisationen er geografisk inddelt i, samt en kreds for de personlige medlemmer. Kredsene vælger selv deres formand.

 

 

Udskriv Email