Bliv medlem

 
MELD DIG IND HER

 

Hos os kan du vælge, om du vil være

 • personligt medlem af organisationen

Kontingent: 150 kr./år - par: 200 kr./år. 

eller om du vil være

 • medlem via en lokal forening tilknyttet Danske Seniorer 

så betaler du kontingent i den lokale klub eller forening for seniorer og pensionister. 

Dine fordele er de samme - uanset hvilken du vælger.

Se medlemsfordelene i menuen til højre - og klik dig til gode rabatter her - og se, om der er en forening nær dig her

Sådan gør du:
 • personligt medlem 
  • oplys navn, fødselsdag,  adresse* , tlf.-nr.,  mail - i skemaet her

*folkeregister-adressen, ellers ken postens maskinsortering ikke finde dig/jer

 • foreningsmedlem
  • Find en forening nær dig her - kontakt formanden i den lokale forening.
  • Får du brug for hjælp, kontakt medlemsservice på tlf.: 75 34 12 17 - eller på medlemsservice@danske-seniorer.dk.

Klubber, foreninger og datastuer for seniorer kan også blive medlem 

Danske Seniorer er også paraplyorganisation for senior-, pensionist- og efterlønsforeninger og -klubber, Ældre hjælper Ældre-grupper (under ét benævnt medlemsforeninger) og tilbyder sammen med Faglige Seniorer netværk og temadage for seniorernes datastuer (se nedenfor)

 • Medlemsforeningers kontinget er 35 kr. pr. medlem pr. år - plus portobidrag* til forsendelse af medlemsbladet SeniorBladet.
 • Foreningens medlemmer har samme fordele som personligemedlemmer (se her)
 • Foreningen tiltræder ved indmeldelse Danske Seniorers vedtægter

*hhv. 12 eller 30 kr. pr. medlem pr. år - alt efter, om I vil lade posten omdele bladet eller selv vil køre ud til medlemmerne med det.

Fordele for foreningen/klubben:
 • KODA-afgiften er betalt via kontingentet til Danske Seniorer (ca. 600 kr. pr. arrangement med op til 150 tilhørere)
 • gratis annoncering af arrangementer i kalenderen i SeniorBladet
 • gratis hjælp fra vore konsulenter  
 • mulighed for at søge om tilskud til udviklingsprojekter
 • låne udstillingsmateriale mv.

Datastuer kan optages i datastuenetværket

Danske Seniorer og Faglige Seniorer har sammen oprettet Seniorernes Datastuenetværk.

 • Kontingent: 250 kr. om året
 • tilbud om plads på hjemmesiden datastuen.dk,
 • tilbud om temadage
 • tilbud om forsikring af datastuens ejendele (kontakt Danske Seniorer)
 • 10 abonnementer på SeniorBladet - leveret på samme adresse.

Datastuen kan også vælge at være medlem ad Danske Seniorer på foreningsvilkår, så datastuens medlemmer får del i fordelene. Se vedtægter

Udskriv Email