Bliv medlem

Velkommen i Danske Seniorer

Du kan som enkeltperson være

 • personligt medlem - kontingent 120 kr./år - 155 kr. for par i 2018 - fra 2019 er kontingentet hhv. 150 og 200 kr. 
 • eller foreningsmedlem - så betaler du kontingent i den lokale klub eller forening for seniorer og pensionister. 

Se medlemsfordelene i menuen til højre - og klik dig til gode rabatter her

Sådan gør du:
 • personligt medlem 
  • oplys navn, fødselsdag,  adresse, tlf.-nr.,  mail - i skemaet her.
 • foreningsmedlem
  • Find en forening nær dig her - kontakt formanden i den lokale forening.
  • Får du brug for hjælp, kontakt medlemsservice på tlf.: 75 34 12 17 - eller på medlemsservice@danske-seniorer.dk.

Klubber, foreninger og datastuer for seniorer kan også blive medlem 

Danske Seniorer er også paraplyorganisation for senior-, pensionist- og efterlønsforeninger og -klubber, Ældre hjælper Ældre-grupper (under ét benævnt medlemsforeninger) og tilbyder sammen med Faglige Seniorer netværk og temadage for seniorernes datastuer (se nedenfor)

 • Medlemsforeningers kontinget er 25 kr. pr. medlem pr. år* (plus portobidrag til forsendelse af medlemsbladet SeniorBladet).
 • Foreningens medlemmer har samme fordele som personligemedlemmer (se her)
 • Foreningen tiltræder ved indmeldelse Danske Seniorers vedtægter

*fra 2019: 35 kr. pr. medlem pr. år + portobidrag til forsendelse af medlemsbladet på hhv. 12 eller 30 kr. pr. medlem pr. år - alt efter, om I vil lade posten omdele bladet eller selv vil køre ud til medlemmerne med det.

Fordele for foreningen/klubben:
 • KODA-afgiften er betalt via kontingentet til Danske Seniorer (495,85 kr. pr. arrangement med op til 150 tilhørere)
 • gratis annoncering af arrangementer i kalenderen i SeniorBladet
 • gratis hjælp fra vore konsulenter  
 • mulighed for at søge om tilskud til udviklingsprojekter
 • låne udstillingsmateriale mv.

Datastuer kan optages i datastuenetværket

Danske Seniorer og Faglige Seniorer har sammen oprettet Seniorernes Datastuenetværk.

 • Kontingent: 250 kr. om året
 • tilbud om plads på hjemmesiden datastuen.dk,
 • tilbud om temadage
 • tilbud om forsikring af datastuens ejendele (kontakt Danske Seniorer)
 • 10 abonnementer på SeniorBladet - leveret på samme adresse.

Datastuen kan også vælge at være medlem ad Danske Seniorer på foreningsvilkår, så datastuens medlemmer får del i fordelene. Se vedtægter

Udskriv Email