Lidt uden for turnus  skulle Danske Seniorers kongres vælge både ny formand og 2 nye næstformænd.

Som nye næstformænd valgte kongressen Carsten Møller Nielsen - se tidligere nyhed - samt Lise Acthon, Sønderby ved Skibby. 

Lise Acthon har de sidste 4 år været kredsformand for Danske Seniorers Kreds Nordsjælland, siddet i Danske Seniorers hovedbestyrelse og forretningsudvalg, samt været Danske Seniorers repræsentant i Forbrugerrådet TÆNK Rådssamling.

Lise Acthon har været engageret i organisationsarbejde bl.a. i Hjemmeværnet i 48 år, som formand for international forening i Belgien i 4 år, samt som tillidsmand i HK. Som Næstformand i Danske Seniorer vil Lise arbejde seniorpolitisk for stop for udhuling af folkepensionen, bedre adgangsforhold på hospitaler, gode boligforhold for de svageste seniorer, bedre omsorg for de ældre på plejehjem og i hjemmeplejen samt øget kontrol med, at penge der uddeles fra Folketinget til ældreområdet bruges efter hensigten.

Udskriv Email

Fhv. politiassistent Carsten Møller Nielsen fra Taars er blevet valgt som ny næstformand for Danske Seniorer - en landsdækkende organisation med 90.000 medlemmer, som primært arbejder for at bedre de svagest stilledes kår.

Carsten Møller Nielsen har hele sit liv været engageret i organisationsarbejde, og han har været aktiv i seniorpolitik siden 2010, hvor han blev formand for Kreds Nord og medlem af hovedbestyrelsen. Han er også medlem af Ældrerådet i Hjørring Kommune og repræsentant i regionens ældreråd, og han har her op til kommunalvalget bebudet, at han vil arbejde for to ting: Bedre omsorg for de ældre på plejehjem og kontrol med, at kommunerne bruger pengene på ældreområdet, som de skal.

 

Udskriv Email