Et enigt folketing har netop afsat yderligere 15 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed og mistrivsel blandt ældre. Danske Seniorers medlemsforeninger vil få del i pengene.

Det har været et svært år, og mange ældre har været isolerede i eget hjem. Nu kommer der en håndsrækning fra Christiansborg, idet der er afsat 15 mio. kr. til en ny ældrepakke.

Pengene skal gå til aktiviteter, der kan skabe livsglæde og socialt samvær. Det kan eksempelvis være i form af sociale arrangementer, rådgivning, besøgsvenner (telefonisk eller fysisk) eller aktiviteter med fokus på bevægelse, der både kan være med til at styrke den mentale trivsel og de ældres funktionsevner.

Pengene fordeles til seks ældreorganisationer, således at Danske Seniorer får 2,5 mio. kr. til aktiviteter i vores foreninger.

”Som samfundet åbner op, er det tid til at sætte gang i de mange gode fællesskaber for ældre. Det glæder mig, at vi nu har afsat midler til at bekæmpe ensomhed og mistrivsel, samt til at hjælpe de ældre tilbage til en mere normal hverdag. Derfor giver vi midlerne til de organisationer, som hele vejen gennem krisen har gjort en stor indsats for at modvirke isolation og ensomhed blandt de ældre, så de kan fortsætte og udbygge deres gode indsatser,” siger ældreminister Astrid Krag om den nye ældrepakke.

I Danske Seniorer vækker den nye ældrepakke begejstring.

”Der er et enormt behov for at styrke fællesskaberne for ældre. Coronaen har betydet, at mange ældre har været isolerede, og i takt med genåbningen af samfundet skal vi sikre, at alle kommer med. Det er godt set af politikerne at give en hjælpende hånd til seniorforeningslivet. Det er her, der skabes fællesskaber og aktivitet, der bekæmper ensomhed og kommer mange til gode – også i årene fremover,” siger direktør i Danske Seniorer, Katrine Lester.

Den nye ældrepakke minder om sidste års sommerpakke, men endnu kender vi ikke de endelige kriterier for, hvordan pengene skal bruges. Medlemsforeningerne i Danske Seniorer vil blive orienteret, så snart det er fastlagt.

Den nye pakke vedrører ikke de aktiviteter, der allerede er bevilget penge til fra ”Sommerpakken” .

Foreninger, der har fået penge fra ”Sommerpakken”, kan stadig afholde deres arrangement som planlagt. Danske Seniorer arbejder for, at fristen for at holde aktiviteter med tilskud fra denne pakke kan forlænges til efteråret. Vi sender besked direkte til foreningerne, når vi har en afgørelse.  

Udskriv Email

Med en bevilling på 1,3 mio. kroner har TrygFonden skabt mulighed for et nyt projekt, der skal styrke viden om depression hos ældre. Projektet gennemføres i samarbejde med organisationen DepressionsForeningen. Med projektet ønsker vi at give seniorer en større viden om, at depression kan forebygges og at det ikke er en naturlig del af det at blive gammel. 

Tidligere undersøgelser tyder på, at mere end 60 % af depressionsramte seniorer forbliver udiagnosticerede. Det skyldes blandt andet, at viden om depression hos ældre er mangelfuld. Depression kan opfattes som et naturligt og uafvendeligt alderdomstegn, som man ikke kan undgå eller gøre noget ved – men depression er en sygdom, som man kan få hjælp til.

  • Forekomsten af depression er dobbelt så høj hos ældre over 70 end den er i den øvrige befolkning, og det er slemt nok endda. Men depression hos ældre kan blive overset og forvekslet med alderdomssvækkelse. Vi vil gerne arbejde for, at flere ældre og deres pårørende kender til symptomerne på depression og ved hvordan man forebygger depression og hvilke muligheder, der er for behandling, siger generalsekretær i DepressionsForeningen Morten Ronnenberg Møller.

Omdrejningspunktet i projektet er Danske Seniorers ca. 400 medlemsforeninger, der vil blive tilbudt foredrag om depression, informationsmaterialer og viden om, hvordan de skal håndtere depression.

  • Det er vigtigt at gøre op med tabuet om depression hos ældre. Vi ved, at seniorforeninger spiller en vigtig rolle i mange ældres liv, og de skaber liv og debat om mange emner – også mental helse. Derfor er det oplagt at inddrage foreningslivet og få sat fokus på depression. Det rammer både de ældre og deres pårørende, og vi kan faktisk gøre en forskel i fællesskab, udtaler Katrine Lester, der er direktør i Danske Seniorer.

DepressionsForeningen og Danske Seniorer ønsker med samarbejdet at sætte den vigtige sag på dagsordenen, både ved at oplyse medlemmer om tilbud som eksempelvis DepressionsLinien, og ved at få depression hos ældre højere op på den politiske dagsorden. Det er planen, at eksperter og andre relevante aktører skal inddrages løbende.

Vi ønsker, at de mange tusinde seniorer, der lider af depression, kan blive hjulpet til et bedre liv. Dette gælder også deres pårørende, som ofte bærer store omsorgsmæssige og mentale byrder som følge af uerkendt depression hos familiemedlemmer og deraf en manglende viden om mulighederne for at søge den rette professionelle hjælp.

Projektet er støttet af TrygFonden, der har givet 1,3 mio. kr. til projektet, som løber i 18 måneder. Det er håbet, at resultaterne bliver så gode, at indsatsen kan videreføres og måske endda danne grundlag for et varigt løft i tilbuddene til ældre med depression.

Projektet har været på tegnebrættet et stykke tid, og det er blot blevet yderligere aktuelt på grund af den igangværende sundhedskrise. Mange seniorer er i denne tid afskåret fra ældretilbud og serviceydelser, hvilket har medført et markant fald i livskvaliteten. Projektet er altså særdeles aktuelt og relevant for målgruppen, og vi glæder os derfor meget til at komme i gang.

Udskriv Email