Et bredt flertal i Københavns Kommune har indgået en aftale om en hjælpeplan for Københavns ældre til 40 mio. kr. Planen bliver modtaget med stor begejstring hos Danske Seniorer, der kalder den visionær. Seniorerne opfordrer andre kommuner til at følge Københavns eksempel.

”Hjælpeplanen gavner både ældre på plejehjem, i hjemmeplejen og seniorforeningerne. Det er en samlet, ambitiøs plan, der kommer til at gøre en enorm forskel i kampen for at modvirke isolation og ensomhed i disse coronatider,” siger direktør i Danske Seniorer Katrine Lester.

Hun glæder sig især over, at ældreklubberne er tænkt ind i aftalen:

”De frivillige foreninger gør en kæmpe indsats, og de er nøglen til at skabe fællesskaber for ældre – både før og efter coronaen. Mange foreninger lider økonomisk under krisen, og de får nu en hårdt tiltrængt håndsrækning, siger Katrine Lester, og fremhæver at aftalen både indeholder løfte om en økonomisk hjælp til foreningerne, men også råd og vejledning til, hvordan de kan begynde deres aktiviteter igen på en forsvarlig måde, når Sundhedsmyndighederne giver grønt lys.

Den københavnske hjælpeplan indeholder ressourcer til flere aktiviteter på plejehjem, støtte til at ældre får hjælp til at bruge digitale medier samt støtten til ældreklubberne. Det er tiltag, der vil øge livskvaliteten og hjælpe mange ældre ud af ensomhed, mener seniororganisationen, der har omkring 9.000 medlemmer i Københavns kommune og 85.000 på landsplan.  

Danske Seniorer glæder sig over, at de københavnske politikere har lavet en samlet hjælpeplan for ældre, og opfordrer andre kommuner til at gøre det samme:

”Alle kommuner bør lave sådan en hjælpeplan. Jeg håber, at andre kommuner vil følge trop, så vi kan få styrket fællesskaberne og livsglæden blandt ældre igen, slutter direktøren.

TV2 Lorry har dækket hjælpepakken og interviewet vores direktør Katrine Lester. Læs det her

Hele aftalen om hjælpepakke kan læses på https://www.kk.dk/nyheder/bred-politisk-aftale-sikrer-hjaelpeplan-til-de-koebenhavnske-aeldre?fbclid=IwAR1FdPL-2bVQAdssNmY4jNt4td3lozFXDU0dEuxaA8LlN1UeYnPC-QkZYJQ

Udskriv Email

Det vakte glæde i landsorganisationen Danske Seniorer, da statsministeren på sit pressemøde tirsdag eftermiddag tilkendegav, at der skulle gøres mere for ældre, der er blevet isolerede og ensomme som følge af coronakrisen.

”Ikke alle ældre er svage eller udsatte, men langt de fleste har været meget omhyggelige med at leve op til myndighedernes råd. Derfor er er ikke nær så mange syge blandt de 60-80 årige som frygtet. Men der er samtidig mange, der er blevet alt for isolerede og ensomme under denne krise, og det er godt at statsministeren nu også vil række hånden frem til dem,” siger landsformand i Danske Seniorer Per K. Larsen.

Han foreslår, at kommunerne tager de lokale seniorforeninger med på råd, og at der bliver set på rammerne for de frivillige seniorforeninger generelt, så de har økonomi og lokaler til at åbne op på en forsvarlig måde, så snart myndighederne giver grønt lys for flere aktiviteter. Der er brug for, at myndighederne også er meget tydelige omkring, hvilke aktiviteter foreningerne kan åben op for, eksempelvis udendørs.

Derudover er det nødvendigt med en særlig indsats over for de ældre, der bor alene og som er afhængige af hjælp.

”Som første skridt er der simpelt hen brug for, at hjemmehjælpen også har tid til at drikke en kop kaffe og tale med de ældre. Nu ser det ud til at corona-belastningen af sundhedsvæsenet og hjemmeplejen ikke bliver så stor som frygtet, og så er der plads til at løsne lidt op og give hjemmehjælperne lidt mere tid hos de ensomme ældre,” siger han og foreslår konkret et corona-klippekort som de ældre kan bruge til at få lidt mere tid med hjemmehjælperen.

Derudover peger Per K. Larsen på, at der er brug for en særlig indsats på plejehjemmene. Her har man flere steder i udlandet set frygtelige scener, fordi coronasmitten er trængt ind. Derfor skal der først åbnes for pårørende, når myndighederne finder det forsvarligt, men indtil da er der stadig plads til forbedring, siger han.

”Der skal simpelt hen være flere ressourcer til at lave aktiviteter til beboerne, så længe deres pårørende ikke må komme på besøg. Gymnastik i mindre grupper, film, musik og sang – man kan gøre meget uden at komme alt for tæt på hinanden, men det kræver jo at der er personale til at hjælpe de svageste. Og så savner vi konkrete udmeldinger om værnemidler og tests, der kan gøre det mere trygt for både de ældre, deres pårørende og personalet.”

Udskriv Email