Er du født i 1946 eller årene frem til og med 1952 og var du en af dem, der fravalgte efterløn og blev længere på arbejdsmarkedet, kunne du frem til udgangen af 2017 få skattenedslag beregnet ud fra din beskæftigelsesgrad. Denne blev beregnet ud fra den ATP-opkrævningen. Blev denne i sin tid forkert beregnet, kunne du i en kortere afgrænset periode klage over beregningen. 

Nu har Folketinget genåbnet muligheden for at få genberegnet beskæftigelsesgraden. Fristen er 31. marts 2019!  Reglerne for at kunne få skattenedslag er ikke ændret. Du skal selv kunne dokumentere, at din beskæftigelsesgrad blev forkert beregnet. 

Du kan læse mere om ordningen her - se hvem, du skal kontakte her

Skattenedslag er for seniorer, der opfylder en række betingelser til løn og arbejdstid. Se din årsopgørelse, hvis du er berettiget. 

  • Skattenedslag: Højst ca. 100.000 kr.
  • Pengene fordeles mellem årsopgørelsen for årene, hvor du fylder 64 og 65 år
  • For at opnå et skattenedslag på op til 100.000 kr. skal beskæftigelsesgraden i de 5 år være minimum 90%.

 

Udskriv Email


Finanslovsaftalen mellem regeringen og DF rummer mange forbedringer for pensionisters økonomi: 

”Det er en seniorvenlig finanslovsaftale, og det skal regeringen og Dansk Folkeparti have ros for. Der er forbedringer for pensionisters økonomi, og det er meget tiltrængt,” siger Per K. Larsen, Danske Seniorers landsformand. 

  1. Folkepensionens grundbeløb sættes op
  2. Pensionister må tjene mere, inden de modregnes i till
  3. Folkepensionen bliver fremover ikke udhulet af bidrag til den såkaldte satspulje

”Danske Seniorer har kæmpet mod udhulningen af folkepensionen, og vi er kisteglade over, at satsreguleringen nu afskaffes. Det er urimeligt, at de ældre har skullet betale satspuljen, for mange ældre har i forvejen ikke meget at rutte med. Fremover går pengene til dem, der har betalt til Satspuljen, bl.a pensionisterne", siger Per K. Larsen.

Især pensionister med små indtægter vil kunne mærke forskellen: "Når man ikke har så meget i hverdagen, har selv små beløb en stor betydning for ens økonomiske råderum".

Per K. Larsen tilføjer, at det er vigtigt, at der fortsat er midler til at udvikle velfærd og sociale projekter i Danmark, også for ældre. "Men det afgørende er, at puljen fremover betales som andre politikområder på Finansloven".

Er du medlem af Danske Seniorer, kan du få blive klogere på finanslovs-aftalens betydning for din økonomi: I begyndelsen af janaur 2019 udkommer håndbogen "Pensionist eller Efterlønner 2019" med alt det, du bør vide om din økonomi som pensionist eller efterlønner.

Du kan få den tilsendt ved at fremsende frankeret svarkuvert til 

  • Danske Seniorer, Kontoret i Sdr. Omme, Stadion Alle 11, 7260 Sønder Omme (porto alm. brev over 100 gr.)  - oplys medlemsnummer.

Udskriv Email