.Iot grafik..OG DE VED, at de skal passe på sig selv!

”Seniorer er generelt åbne over for at tage den ny teknologi i brug, men de er også bekymrede for sikkerheden”, siger Danske Seniorers landsformand, Per K. Larsen.

Seniorer er med, når det gælder om at bruge internetforbundet udstyr – det kan være alt mellem TV og varmepumper til fitness-ure og høreapparater. Og selvom de ved, at de skal være omhyggelige med sikkerheden, når de installerer produkterne, så er de bekymrede for, om de kan blive hacket”, fortæller han og refererer til Danske Seniorers egen undersøgelse blandt medlemmer og nyhedsbrevabonnenter.

tænk.spørgI dag starter Forbrugerrådet TÆNK kampagnen Spørg, før du køber!, der skal få danskerne til at stille spørgsmål til sikkerheden ved de internetforbundne produkter, de køber. Den giver også gode råd om, hvad man skal tage højde for, når man køber produkterne.

Det glæder Per K. Larsen: ”Vi seniorer er jo stadig lidt nye på det område, så er det virkelig godt, at Forbrugerrådet finder hullerne i sikkerheden og hjælper os til at blive klogere”, siger han.

”Alle disse IoT-produkter kan jo gøre hverdagen lettere for rigtigt mange, men dér hvor det virkeligt kan gøre gavn er dér, hvor man måske ikke længere er så mobil og skal have hjælp til de praktiske ting i hjemmet. I dag findes der fx ’digitale assistenter’, som man kan styre med stemmen og der er rigtig meget, man kan styre”, fortæller Per K. Larsen og nævner som eksempler at tænde lyset, skrue op eller ned for varmen.

”Det kan være en stor hjælp, hvis man har svært ved at rejse sig eller komme rundt i boligen, men vi skal lære at bruge det og her kan vores datastuer gøre en vigtig indsats”, siger han.

IoT.smarthomeSeniorer kan få hjælp i datastuerne

De frivillige IT-vejledere i Seniorers Datastuenetværk er i næste uge på skolebænken for at lære ”alt” om IoT-produkter, hvad de kan bruges til og om hvordan de skal hjælpe andre med at komme sikkert i gang.

Foreløbig er der afsat 2 temadage, en i København og en i Aalborg. Se hvilke datastuer, der er med i første bølge temadage - eller kontakt os og tilmeld din datastue til temadag

Temadagene er gratis for medlemmer i netværket. Datastuer kan nemt blive medlem - kontakt Seniorernes Datastuenetværk 

 

Se: 

ForbrugerraadetTaenk logo

 

HUSK: som medlem af Danske Seniorer får du 10% medlemsrabat på dit første 6mdr.s abonnement på 

 

Seniorernes Datastuer er et samarbejde mellem Faglige Seniorer og Faglige Seniorer, der tilbyder undervisning, viden og vejledning til de frivillige i datastuer over hele landet. Datastuerne er bemandet af seniorer, der hjælper andre seniorer.

 

Udskriv Email

”Uværdigt” og ”etisk betænkeligt” ... Danske Seniorer har udtalt hård kritik af ny vejledning om fravalg af livsforlængende behandling. Loven må laves om, lyder det fra seniorerne.

En ny vejledning om muligheden for at fravælge genoplivning ved hjertestop har vakt kritik. Vejledningen betyder nemlig, at alderdomssvækkelse ikke længere er et gyldigt kriterium for at kunne sige nej til genoplivning. Det er kun ældre i et aktuelt sygdomsforløb, der kan fravælge genoplivning, og dermed vil mange svækkede ældre kunne risikere at blive forsøgt genoplivet mod deres vilje.

Det er urimeligt, og en krænkelse af menneskers ret til selvbestemmelse, mener Danske Seniorer, der mener at politikerne er nødt til at tage loven op til revision.

”Politikerne taler meget om værdig død, men at forringe ældres ret til at fravælge genoplivning er ikke værdigt. Det her ligner en klokkeklar fejl, som politikerne bliver nødt til at få rettet. Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke må tage sagen op igen,” siger direktør i Danske Seniorer Katrine Lester.

Hun slår fast, at det bør være de ældres eget valg, om de ønsker genoplivning. Det er vigtigt, at sundhedspersonalet kæmper for at redde dem, der ønsker det, men også at man kan få lov til at sige nej, hvis man i en høj alder ønsker retten til at dø i fred.  

I Danske Seniorers høringssvar står blandt andet:

”Det er vigtigt at fremhæve, at retten til at fravælge genoplivning handler om borgernes mulighed for en værdig død. At forsøge genoplivning af svækkede borgere, der selv har frabedt sig genoplivning, er uværdigt og etisk betænkeligt. Når man som menneske er afklaret med, at man ikke ønsker genoplivning, bør man også kunne stole på at ens ønske bliver respekteret. Alt andet er en svækkelse af vores ret til selvbestemmelse og en værdig død.

Vi gør opmærksom på, at mange ældre sent i livet har mange kroniske lidelser, og at det ikke giver mening at indsnævre rette til selvbestemmelse og fravalg af genoplivning til kun at gælde aktuel behandling eller aktuel indlæggelse. Som minimum bør også almen alderdomssvækkelse være et kriterie, der giver borgeren ret til at fravælge genoplivning.”

Danske Seniorer står ikke alene med kritikken af den nye vejledning. Også Ældresagen, Danske Patienter, Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen kritiserer, at retten til selvbestemmelse indsnævres.

Udskriv Email