Ny aftale i Folketinget reserverer 60,2 mio. kr. til oprettelse af et nationalt videnscenter for en værdig ældrepleje med bl.a. et rejsehold. Formålet er at støtte kommunernes arbejde med værdig pleje ved hjælp af konkrete initiativer, rådgivning og kompetenceudvikling. ANdre 12,5 mio. kr. afsættes til oprettelse af en plejehjemsportal, hvor ældre og deres pårørende lettere kan finde det plejehjem, der passer til den ældre. Plejehjemsportalen vil have oplysninger om plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger i Danmark. 

For at sikre tilstrækkelig værdig pleje og omsorg på landets plejehjem og i hjemmeplejen er partierne enige om etablere et nyt uafhængigt tilsyn på ældreområdet. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der i en forsøgsperiode skal føre et risikobaseret tilsyn med fokus på pleje og omsorg. 60 mio. kr. afsættes.

Læs mere på sum.dk 

Udskriv Email

Vil du vide, hvor meget du får i folkepension i 2018, må du smøre dig med tålmodighed lidt endnu. Først når finansloven er endeligt vedtaget, kan satserne for 2018 meldes ud. 

Finansloven forhandles formodentlig på plads i første uge af december - og så snart, Danske Seniorer får nys om satserne, offentliggør vi dem her på siden.

Til trøst kan vi oplyse, at hverken kommunerne, Udbetaling Danmark eller Beskæftigelsesministeriet har satserne. 

Udskriv Email