Boganmeldelse: Husk altid ledestjernen - Arven efter hr. Møller

 

mærskBogen er en biografi, hvor Mærsk Mc-Kinney Møller portrætteres gennem en række interviews. Det første interview er med hr. Møller selv. Han er god til at sælge sig selv, og når mam har læst det interview, frygter man, at hele bogen vil være én lang ukritisk hyldest til Mærsk. De øvrige interviews tegner imidlertid et mere nuanceret billede af skibsrederen, som dog fremstår som en ganske usædvanlig person, der sammen med sin far skabte Danmarks største virksomhed.

De fleste interviews er med tidligere nøglemedarbejdere i Mærsk. Der er ingen tvivl om, at medarbejderne har haft en enorm respekt for hr. Møller, og mange har været direkte bange for ham. Det var velbegrundet, for medarbejdere blev uden tøven fyret, hvis de ikke levede op til chefens forventninger. Hr Møller gik efter de bedste medarbejdere, man kunne få. Rederiet skulle være ”second to non”, og det blev da også verdens største container rederi.

En af de ting, der overrasker, er det enorme detailkendskab, som Mærsk havde. Ikke blot hvad angik Mærsk flådens skibe og forretninger, men også på alle mulige andre områder. En fortæller om, at Mærsk fik forærende en lille elegant træelefant. De øvrige på kontoret beundrede den fine elefant; men det eneste Mærsk bemærkede var, at elefanter ikke er pasgængere, og det var figuren altså. Det kan undre, at en mand, der var så detail- og fejlfikseret kunne være så dynamisk og stå i spidsen for den enorme ekspansion Mærsk rederi, olieforretning m.m. oplevede i hans regeringstid.

Mærsk blev afløst af Jess Søderberg som administrerende direktør – CEO som det kaldes i bogen. Søderberg er den, der er mest kritisk i vurderingen af hr. Møller. F. eks blev Odense Ståskibsværft bevaret langt efter, at det var forretningsmæssigt forsvarligt, ligesom en containerfabrik i Tinglev i Sønderjylland ikke gav nogen forretningsmæssig mening, men kun blev placeret der af nationale grunde.

Nogle interviews kommer også ind på Møllers engagement i Amaliehaven og opførelsen af Operaen på Holmen. Der var en del medarbejdere, der var glade for, at han brugte så meget tid på operabyggeriet, for så havde han ikke så megen tid til at blande sig i dagligdagen i Mærsk. Igen er engagementet præget af enorm grundighed og optagethed af detaljer. Det førte som bekendt også til kraftige rivninger mellem arkitekten og bygherren.

Bogen er let læst og kan anbefales. Når der kommer nogle forretningsmæssige udtryk bliver de forklaret. Man kan sige, at Kirsten Jacobsen kommer let til bogen, da hun i det store og hele bare har været mikrofonholder. Det er imidlertid også bogens styrke, at det er de involveredes egne ord. På den måde kommer man ind i en verden, der er fremmed for de fleste af os. Samtidig giver det et portræt af en erhvervsmand, der har præget dansk forretningsliv og Københavns bybillede som ingen anden siden den ældre og yngre brygger Jacobsen.

Anmeldt af frivillig kulturanmelder Poul Ipsen, 22/9 2018

Kirsten Jacobsen: Husk altid ledestjernen. Arven efter hr. Møller
Ugivet på Politikens Forlag, maj 2018

Udskriv Email