Organisationen

 

Kongressen er Danske Seniorers øverste myndighed

Formandsskab - 1 landsformand og 2 næstformænd - har det overordnede ansvar for organisationens drift, daglig drift er direktørens ansvar

Hovedbestyrelsen består af 19 kredsformænd, som er valgt i kredsene, samt formandskabet

  • se kredsenes arrangementer og mere om kongressen 2021 her 

Forretningsudvalget består af formandskabet samt 5 regionsformænd, valgt bladt kredsformændene

 

Danske Seniorers sekretariat:

Vores sekretariat ligger i Griffenfeldsgade 58, 2200 København N og er bemandet af to håndfulde energiske medarbejdere. Nogle arbejder med foreningsservice der servicerer enkelt-medlemmer og medlemsforeninger, skaffer medlemsfordele, arrangerer seniorkoncerter i hele landet - udgiver medlemsbladet SeniorBladet - og så samarbejder vi med andre organisationer, der vil forbedre seniorers liv - fx Elderlearn, som "bor" hos os.

Vores højskole: Vi driver Danmarks ældste seniorhøjskole Tisvilde Højskole i Tisvildeleje - og hjalp i 2018 Rude Strand Højskole i gang igen.

 

 

Udskriv E-mail