VELUX FONDEN OG DANSKE SENIORER  gør det lettere for foreninger, klubber, institutioner mv. under Danske Seniorer at søge VELUX FONDEN om støtte til aktiviteter.

Medlemsforeninger, der har gode ideer til aktiviteter m.m. til glæde for ældre, kan nu søge støtte fra VELUXFONDEN via Danske Seniorer.

I kan søge støtte inden for:

  • Motions- og sportsaktiviteter
  • Kulturelle aktiviteter
  • Indretning og forbedring af lokaler
  • Undervisning i kommunikation via IT og sociale medier
  • Undervisning i social og sundhedsfremmende aktiviteter

Læs mere om partnerskabet her - hvor du også finder vejledning til ansøgning, ansøgningsskema og eksempler på aktiviteter, der kan søges støtte til.

Udskriv Email

OM DU VIL HAVE LIVSFORLÆNGENDE BEHANDLING!

Fra nytår kan man oprette et juridisk bindende behandlingstestamente, som læger og pårørende skal respektere. 

Tidligere på året ændrede et enigt Folketing sundhedsloven, så patienter selv kan bestemme i et behandlingstestamente, om de ønsker livsforlængende behandling i tre specifikke situationer:

  • hvis lægerne vurderer, at døden alligevel er nært forestående
  • hvis man bliver så svært invalideret, at man ikke længere kan klare sig selv hverken fysisk og mentalt
  • hvis man kommer i en tilstand, hvor de fysiske konsekvenser af sygdommen eller behandlingen er forbundet med meget alvorlige og stærke smerter

Men du skal træffe beslutningen, mens du er ved dine fulde fem.

 

Behandlingstestatmente bliver til en patientrettighed

Ordningen træder i kraft 1. januar 2019 og den store forskel fra tidligere udtrykte ønske er, at med et behandlingstestamente, bliver dine ønsker til den sidste tid juridisk bindende. Lægen og sundhedspersoner - og pårørende for den sags skyld - skal følge patientens ønsker i behandlingstestamentet. Indtil da er det en læge, som har hele bestemmelsesretten. 

Det bliver også muligt at bestemme, at ens pårørende har det sidste ord i forhold til en beslutning om fravalg af behandling som ikke-uafvendeligt døende patient. Men de pårørende får kun det sidste ord, hvis patienten udtrykkeligt har skrevet det i behandlingstestamentet.

Danske Seniorer med i arbejdsgruppe for vejledninger

Vejledningerne om loven og bekendtgørelsen, som træder i kraft 1.1.2019 er endnu ikke færdige og bliver det heller ikke til årsskiftet. Derfor er der nedsat en arbejdsgruppe, som skal udarbejde dem og sikre, at de er klare og tydelige. 

Arbejdsgruppen er sammensat af sundhedsfaglige personer og repræsentanter for borgerne, heriblandt en person fra Danske Seniorer, som har gjort det til en af sine mærkesager at arbejde for bedre patientrettigheder og for retten til en værdig død, herunder retten til at fravælge livsforlængende behandling.

 Læs mere om Danske Seniorers mærkesag En værdig død i SeniorBladet nr. 5, 2018 - og arbejdet for større patientsikkerhed.

Læs hele pressemeddelelsen fra Sundheds- og Ældreministeriet her

 

Udskriv Email