Movia har besluttet at fjerne de trykte køreplaner fra stoppestederne på Sjælland. Det er en beslutning, som mange seniorer oplever som en stor forringelse. Det bliver sværere at orientere sig om bussens afgangstider og rute, og i DS får vi derfor mange henvendelser fra utilfredse medlemmer.

Vi har valgt at gå direkte til bestyrelsen i Movia med vores utilfredshed. Bestyrelsen består af folkevalgte politikere, der har en særlig forpligtelse til at sikre, at den kollektive transport fungerer for alle borgere – og især for de svageste.

Derfor har vi sammen med Forbrugerrådet TÆNK skrevet et brev til bestyrelsen, og vi vil kæmpe videre for at få Movia til at omgøre deres beslutning.

Læs vores brev her

Udskriv Email

På 20 år er antallet af ældre, der arbejder frivilligt, steget markant. Stigningen er især påfaldende blandt de 67-77-årige, viser en ny undersøgelse fra VIVE.

Instituttet nævner bl.a. længere levetid og flere borgere med et godt helbred langt op i 70’erne som årsager til, at seniorer i stigende grad lægger tid og kræfter i frivilligt arbejde: 28% flere 67-årige og 43% flere 77-årige arbejder frivilligt i dag i forhold til for 20 år siden. 

Samtidigt tyder undersløgelsen på, at gennemsnitsalderen blandt frivillige fremover vil stige i takt med at pensionsalderen stiger. 

Læs mere her

Udskriv Email