DANSKE SENIORERS LANDSLOTTERI 2017 er afsluttet og vinderne udtrukket: 

De 5 rejsegavekort a 10.000 kr. er udtrukket på nr.: 8507 - 25159 - 46973 - 57416 - 78784. De 6 højskoleophold a 4.500 kr. er udtrukket på nr.: 18868 - 30451 - 34849 - 40270 - 54258 - 55345.

Gevinstlodder på hovedpræmier indsendes til Danske Seniorer, Postboks 59, 2770 Kastrupsenest 8. januar 2018.

NB. Alle sluttrækningslodder, som fejlagtig er sendt til os, er kontrolleret og ingen af disse lodder er udtrukket.

Danske Seniorer siger TILLYKKE til de heldige vindere af hovedgevinsterne og ønsker jer rigtigt gode oplevelser med dem.

Tak fordi, I støttede lotteriet.

 

Udskriv Email

Ny aftale i Folketinget reserverer 60,2 mio. kr. til oprettelse af et nationalt videnscenter for en værdig ældrepleje med bl.a. et rejsehold. Formålet er at støtte kommunernes arbejde med værdig pleje ved hjælp af konkrete initiativer, rådgivning og kompetenceudvikling. ANdre 12,5 mio. kr. afsættes til oprettelse af en plejehjemsportal, hvor ældre og deres pårørende lettere kan finde det plejehjem, der passer til den ældre. Plejehjemsportalen vil have oplysninger om plejehjem, plejeboliger og friplejeboliger i Danmark. 

For at sikre tilstrækkelig værdig pleje og omsorg på landets plejehjem og i hjemmeplejen er partierne enige om etablere et nyt uafhængigt tilsyn på ældreområdet. Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der i en forsøgsperiode skal føre et risikobaseret tilsyn med fokus på pleje og omsorg. 60 mio. kr. afsættes.

Læs mere på sum.dk 

Udskriv Email