valgstedHvis du er gangbesværet, syg eller på anden måde ikke fysisk kan forlade dit hjem, kan du søge om at stemme hjemmefra ved de kommende valg.

Demokrati er for alle, også for dem der ikke kan forlade deres hjem. Derfor er det muligt for dig at søge om at stemme i dit eget hjem. Det er kommunen, der afgør om du får lov til at stemme hjemmefra.

Sådan gør du

Du kan søge kommunen ved at kontakte din kommune og bede om en ansøgningsblanket. Får du hjemmehjælp, kan du bede din hjemmehjælper om en ansøgningsblanket. Bor du på plejehjem, skal du blot sige til personalet, at du ønsker at gøre brug af din stemmeret.

Hvis kommunen godkender din ansøgning, vil du sammen med kommunen aftale hvornår du får besøg af to valgtilforordnede. De kommer hjem til dig med en brevstemmeseddel, som du skal udfylde. De to valgtilforordnede tager stemmesedlen med i en forseglet konvolut.

Husk fristerne

Der er nogle frister, du skal være opmærksom på:

Hvis du vil stemme hjemme til Folketingsvalget d. 5. juni, skal du søge om at stemme hjemme senest d. 28. maj 2019 kl. 18.00. Du kan finde en ansøgningsblanket her

Hvis du vil stemme hjemme til Europaparlamentsvalget d. 26. maj, skal du søge om at stemme hjemme senest d. 14. maj 2019 kl. 18.00. Du kan finde ansøgningsblanket her

Blanketten skal sendes til din kommune.

Opfordring

Danske Seniorer opfordrer alle til at bruge deres stemmeret. Hvis du kender en senior, der ikke kan forlade sit hjem, opfordrer vi dig derfor til at orientere ham eller hende om muligheden for at søge om at stemme derhjemme.

Udskriv Email

Danske Seniorer er glad for, at der er forbedringer på vej for nedslidte med den nye aftale om seniorpension. Det løser dog ikke alle problemer, siger seniorernes formand.

”Vi er glade for, at man forbedrer nedslidtes muligheder for at få seniorpension. Det er tiltrængt, for alt for mange nedslidte bliver i dag tvunget igennem nyttesløse arbejdsprøvninger og visiteres til fleksjob, der ikke findes i virkeligheden,” siger landsformand i Danske Seniorer Per K. Larsen om den nye aftale om seniorpension som er indgået mellem regeringen, Dansk Folkeparti og De Radikale.

Per K. Larsen er dog bekymret for, om aftalen rent faktisk ikke vil få den tilsigtede virkning og frygter, at langt færre vil blive tilkendt den nye seniorpension, end politikerne lover.

”Det er strengt nødvendigt, at kommunerne ikke får rollen som visitatorer til seniorpensionen og at der kommer klare kriterier for, hvornår man regnes for nedslidt. Ellers sker det bare det samme som med seniorførtidspensionen, som viste sig at være en papirtiger,” mener Per K. Larsen.

Han henviser til, at kun en femtedel af det forventede antal seniorer har fået seniorførtidspension siden ordningen blev indført i 2014. Danske Seniorer frygter, at det samme kan ske med seniorpensionen, fordi den stadig indeholder en visitation.

Danske Seniorer er også bekymret over, at aftalen lukker for muligheden for justeringer af pensionsalderen medmindre alle aftalepartierne er enige:

”Ret til at søge om seniorpension er ikke det samme som ret til seniorpension. Det vil være ærgerligt, hvis aftalen med små forbedringer kommer til at stå i vejen for justeringer af pensionsalderen, hvis den ligesom sin forgænger seniorførtidspensionen viser sig ikke at leve op til intentionen om at komme mindst 17.000 seniorer til gode,” mener Per K. Larsen, der udover at være landsformand i Danske Seniorer også er medlem af regeringens seniortænketank.

Udskriv Email