I Danske Seniorer er der stor tilfredshed over, at trafikselskaberne har valgt at udsætte omlægningen af rabatterne for pensionister. Trafikselskaberne havde ellers annonceret at det populære pensionistkort – i folkemunde kendt som mimrekortet – skulle afskaffes. Nu lover trafikselskaberne at se på rabatterne igen.

”Vi er meget glade for, at Movia og de øvrige trafikskaber har lyttet til kritikken fra de mange seniorer og organisationer. Den hurtige og brutale afskaffelse af mimrekortet ville ramme nogle pensionister urimeligt hårdt, og gå ud over deres hverdagsliv,” siger direktør i Danske Seniorer Katrine Lester.

Danske Seniorer er en ældreorganisation med 90.000 medlemmer, og de har i de seneste uger fået utallige henvendelser fra pensionister, der er fortvivlede over at miste deres pensionistkort. Danske Seniorer har gennemført en undersøgelse blandt sine medlemmer, der viser at 72 % af seniorerne i hovedstaden ønsker at bevare mimrekortet fremfor de nye rabatter.

”Nu gælder det arbejdet med at lave en ny model, og her forventer jeg at trafikselskaberne vil inddrage senior- og trafikorganisationer. Vi vil gerne være med til at se på en model, hvor der gives rabatter på enkeltrejser, men hvor det samtidig er muligt at fastholde mimrekortet for dem, der rejser mest,” siger Katrine Lester.

Hun fremhæver, at det er nødvendigt at fastholde muligheden for at have et papkort, for mange ældre er utrygge ved rejsekortet. Katrine Lester understreger i øvrigt, at man skal se på ældres brug af kollektiv transport i et større perspektiv.

”Pensionister bruger bus og tog til at handle, til at tage til lægen, til når de laver frivilligt arbejde eller passer deres børnebørn. De bruger det for at komme til kulturoplevelser og til at hjælpe hinanden. Billig kollektiv transport for ældre er godt for kampen mod ensomhed, for klimaet og for det danske civilsamfund. Det skal også tænkes ind, når man overvejer hvor dyrt det skal være,” slutter hun.

Udskriv Email

Der er planlagt nye regler for pensionistrabatter i den kollektive trafik øst for Storebælt. Danske Seniorer ønsker at bevare rabatten på tremåneders pensionistkort, og har blandt andet aftalt et møde med Movia.

Pensionistkortet – også kendt som mimrekortet – har været til stor glæde for mange ældre især i hovedstadsområdet. Nu vil DOT, der er ansvarlig for taksterne i den kollektive trafik, lave en gennemgribende ændring af rabatterne til pensionister, og det er problematisk, mener Danske Seniorer.

”Vi ønsker at bevare pensionistkortet, som mange har været meget glade for. Mange pensionister har ikke ret mange penge, og det går ud over deres mulighed for at komme til aktiviteter, familiebesøg og til lægen, hvis man afskaffer mimrekortet,” siger næstformand i Danske Seniorer Lise Acthon.

Det er først og fremmest pensionister i hovedstadsområdet, der vil opleve en forværring med de foreslåede regler.

Godt med nye rabatter

Forslaget fra DOT er dog ikke kun skidt. Det betyder nemlig, at alle pensionister fremover vil få rabat bus og tog, også selvom de ikke har et pensionistkort. Det betyder også et opgør med spærretiden, og det glæder selvfølgelig Danske Seniorer. Lise Acthon foreslår derfor, at man ser på en samlet model for pensionistrejser, der ikke afskaffer pensionistkortet. 

Hun påpeger, at det er en fordel for både klimaet og trængslen, hvis seniorer i endnu højere grad motiveres til at bruge den kollektive trafik, og at trafikselskaberne derfor bør gøre det lettere og billigere for seniorer at tage bus, tog og metro.

Danske Seniorer har allerede aftalt et møde med Movia om de nye regler, hvor blandt andet ældres bruge af rejsekortet også er på dagsordenen. På dette måde vil vi foreslå den samlede model, hvor de enkelte seniorer selv kan vælge den rabatordning, der giver mest mening for den enkelte.

Reglerne skal træde i kraft til juni.

Udskriv Email