Danske Seniorer har på kongressen den 10. oktober valgt Per K. Larsen som ny landsformand.

Per K. Larsen har været næstformand siden efteråret 2015. Nye næstformænd er Lise Acthon, hidtil formand i Kreds Nordsjælland, og Carsten Møller Nielsen, hidtil formand for Kreds Nord.

Den nyvalgte formand har brugt en stor del af sit arbejdsliv på at skabe bedre vilkår for socialt udsatte grupper. Den erfaring kan Danmarks ældre få stor glæde af: Organisationen ”Danske Seniorer” ser det som sin hovedopgave at sikre bedre vilkår for de mindst privilegerede ældre.

Per K. Larsen er cand. psyk fra København Universitet. Hans hovedinteresser arbejdsmæssigt har været arbejdspsykologi og organisationsudvikling. Det har han undervist i på Københavns Universitet, forsket i på SFI, Det Nationale Center for Velfærd, og arbejdet med i bl.a. Socialstyrelsen. Gennem 12 havde han ansvar for styrelsens udviklingsprogrammer for kommuner og frivillige oranisationer. Dette job førte ham videre ud i den frivillige verden, hvor han har været projektleder for en frivillig organisation for hjemløse, landssekretær i EAPN.DK, the European Minimum Income Network og fællesnationale EU-projekter.

Lokalt har han været medlem af kommunalbestyrelsen i Furesø Kommune for Socialdemokraterne, og fra 2005 har han været formand for Center for Hjerneskadede ved Københavns Universitet.

Per K. Larsen har været næstformand for Danske Seniorer et par år, og blandt hans sejre er, at de +70-årige ikke længere skal til regelmæssige – og kostbare - lægetjek for at bevare deres kørekort. Han afløser organisationens første landsformand Jørgen Fischer, der som tak for en stor indsats blev udnævnt til æresmedlem på Danske Seniorers kongres.

Der er 90.000 medlemmer i Danske Seniorer, spredt over hele Danmark.

 

Udskriv Email

Vi glæder os i Danske Seniorer:

"Det er en god nyhed for alle, der har eller vil benytte sig af ordningen, og især for dem, som har følt sig utrygge i lyset af alle historierne i medierne om konkurser. Det er dejligt, at der nu er styr på det", siger Danske Seniorers landsformand Jørgen Fischer om et enigt Folketings aftale om regler, der skal forebygge konkurser i den private hjemmepleje.

Du kan læse mere i SeniorBladet nr. 7 (udgives 10. oktober) og Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside

 

Udskriv Email