BESTILLING AF LODDER til videresalg i foreningerne er nu åbnet. Lodseddel Danske Seniorer Lotteri 2018

Ligesom sidste år har vi sat et landslotteri i søen til fordel for Danske Seniorers aktivitet - og denne gang med et bidrag til udsatte børn og unge.

Nyt i år: Salgsperioden løber hen over til sommeren. Det giver medlemsforeningerne mulighed for at sælge lodder og tjene penge til foreningskassen, når medlemmerne alligevel er samlet til hygge og oplevelser - til sommerfesten, på udflugten eller på rejsen.

Sælgerne tjener 7 kr. pr. solgt lod til egen foreningskasse. Læs mere om lotteriet og bestilling af lodder her

 

 

Udskriv Email

HVERT ÅR DEN 4. MAJ tænker en stor del af den danske befolkning tilbage på den tid, der gik forud for befrielsen og på årene, der fulgte. 

En af dem er fhv. højskoleforstander Niels Ole Frederiksen i Middelfart. Niels Ole Frederiksen

"Jeg er født efter krigen helt eksakt i efterkrigsåret 1946. Jeg tilhører sammen med 96.111 levende fødte børn den største årgang, der nogensinde er blevet født i Danmarks tusindårige historie.

Besættelsestiden har jeg af gode grunde derfor ikke oplevet. Men trods det, så er Besættelsestidens historier og store mindedage en del af min historiske bagage, jeg fik med fra min barndom. Jeg fik fortalt om ”den onde tid” og jeg læste beretninger om frihedskæmpere, helte, de ranke viljer og hvad jeg ellers kunne komme i nærheden af. Besættelsestidens mindedage blev nøje højtideligholdt. 

Den største og vel også den vigtigste dag/aften var 4. maj 1945. Hvert år blev der sat lys i vinduerne, og der blev altid andægtigt lyttet til Danmarks Radios udsendelse, hvor man år efter år afspillede BBC´s skrattende nyhedsudsendelse startende med temaet fra Beethovens skæbnesymfoni fra 4. maj 1945 kl. 20.30", skriver Niels Ole Frederiksen. 

Læs hele hisroein her

Udskriv Email