Ros til kulturministeren!

NYE REGLER FOR SENIORER på højskole vil gavne økonomien og glæden

Ros til kulturministerens forslag fra Danske Seniorer, der ser store muligheder i at kunne tilbyde flere korte kurser på sine seniorhøjskoler Kulturminister Mette Bock vil skabe bedre vilkår for, at endnu flere seniorer kan få mulighed for at gå på højskole i Danmark. – Det er et fremragende initiativ, som helt sikkert vil gavne både samfundsøkonomien og glæden, siger formanden for landsorganisationen Danske Seniorer, cand. psyk. Per K. Larsen. 

Danske Seniorer – der selv står bag de to seniorhøjskoler Rude Strand Højskole og Tisvilde Højskole – har længe arbejdet for, at flere ældre bør få mulighed for at komme på højskole.

Argumenterne er primært, at det kan skabe glæde og modvirke den ensomhed, forskerne i dag anser for at være lige så alvorlig en dræber som rygning. Men, der er også et andet aspekt, landsorganisationen har peget på, og hvor korte højskoleophold kan gøre en forskel: De kan være med til at hjælpe seniorer til at afklare deres arbejdsmæssige fremtid og dermed sikre, at flere bliver længere på arbejdsmarkedet. 

- Danmark har brug for arbejdskraft i disse år, og skal seniorer gøre mere gavn, handler det ikke kun om at sætte pensionsalderen op, men snarere om at give flere individuelle valgmuligheder, siger Per. K. Larsen. - Der gennemføres allerede nu rådgivning for seniorer, som tyder på, at 1/3 gerne vil forsætte på arbejdsmarkedet, og at 2/3 hellere vil fortsætte med at gøre nytte på fri vilkår som pensionister. I Danske Seniorer arbejder vi for at gøre rådgivningen tilgængelig for mange flere, og vi anbefaler at bruge seniorhøjskolerne, fordi overgangen fra arbejdsmarked til det fri arbejde af mange, især mænd, opleves som en livskrise, der er svær at løse alene, siger han. 

Både Rude Strand Højskole ved Odder og Tisvilde Højskole i centrum af Tisvilde ligger i noget af Danmarks smukkeste natur og har et bredt kursusudbud. Læs om skolerne og deres mange kursustilbud på hhv. rudestrandhojskole.dk og tisvildehoejskole.dk. 

Udskriv Email