Pensionen 2018

SÅ ER SATSERNE for folkepension mv. offentliggjort.

Folkepensionen består for de fleste af et grundbeløb og et pensionstillæg. Grundbeløbet er ens for enlige og gifte/samlevende, mens pensionstillægget er større for enlige.

Folkepension pr. måned i kr. før skat 2018

 

Enlige

Gifte/samlevende

Grundbeløb  6.237  6.237
Pensionstillæg  6.728 3.333
I alt 12.965 9.570

Ældrecheck pr. år før skat er maks. 17.200 kr., og kun hvis du som enlig har en formue på under 86.000 kr. Grænsen gælder også for par, så hvis den samlede formuer er på 86.000 kr., får man ingen ældrecheck.

HUSK - du skal selv søge folkepension

Din pension kommer ikke af sig selv - og du får heller ikke længere automatisk besked om, at du er berettiget til folkepension. Det må du selv holde øje med. Vil du være sikker på at få den til tiden, skal du selv søge den tidligst et halvt år og senest en måned, før du når alderen for folkepension. 

Vær skarp på reglerne! - det bliver nemlig ikke nemt at få udbetalt pensionen med tilbagevirkende kraft. 

Se også SeniorBladet nr. 6, s. 10 - eller på borger.dk, hvor du finder reglerne for folkepension og tillæg, skema til ansøgning om pensionen eller se svar på typiske spørgsmål.

Udskriv Email