Sæt plejehjemmene fri – en nem og gratis løsning på en bedre ældrevelfærd

Debatindlæg af Per K. Larsen, der blev bragt i Berlingske d. 9. januar 2022:

En af de vigtigste budskaber i Mette Fredriksens nytårstale handlede om os ældre og om at fjerne unødigt bureaukrati og kontrol fra den offentlige velfærd. Der skal være mere plads til faglighed og varme hænder. Tak for det, hvor vil det være dejligt, hvis det lykkes. Men som Mette Frederiksen også sagde: Skiftende regeringer har siden 1980’erne haft regelforenkling højt på dagsorden og det er kun blevet værre. Reglerne er uoverskuelige, fagministerier skaber siloer, finansministeriet bidrager med en detaljeret budgetstyring. Alt i bedste mening.  Men resultatet er, at kommunale politikere og forvaltninger blander sig alt for meget i dagligdagen, at frontpersonalet fratages arbejdsglæden og i værste fald, at der sker den menneskelig forråelse, som viser sig, når Else i »Plejehjem bag facaden« hænger hjælpeløst i en lift.

Da vi i Danske Seniorer spurgte medlemmerne, hvad de frygter mest, var svaret: ”At blive afhængige af andre og at komme på plejehjem”. Hvis de selv skulle vælge, var det kun 1% af kvinderne og 4% af mændene, der valgte plejehjemmet.

Så gik vi en anden vej. Vi spurgte medlemmerne: ”Hvor er Danmarks bedste plejehjem”? Og fik mere end 200 forslag, hvoraf 5 blev nominerede: Hesselvang ved Hvalpsund, Lem Plejecenter i Skive, Dreyerhus i Kolding, Himmelev Gl. Præstegaard ved Roskilde og Håndværkerforeningens plejehjem i København. Svarene giver indblik i, hvad seniorerne sætter pris på. Der var intet specielt overraskende, det her er ikke raketvidenskab, men sund fornuft: De vil have dygtige, venlige medarbejdere. De vil have en god ledelse, hvor beboerne bliver behandlet respektfuldt og har aktive dage. Ingen skal sidde og se fjernsyn dagen lang. Helt i forlængelse heraf var det forståeligt, at det plejehjem, der til sidst fik flest stemmer, har som vision, at alle skal få de oplevelser, de kan. Plejehjemmet er Hesselvang i Hvalpsund ved Limfjorden. 1 times kørsel fra Ålborg, hvor Mette Frederiksen er opvokset og valgt. Et friplejehjem med 24 beboere og en masse dyr både ude og inde – nogle er beboernes egne, som de har taget med sig. En bestyrelse af pensionister med erfaringer som skoleleder, bankdirektør og ældrepleje arbejder i samspil med egnens beboere, der er mange frivillige, som giver en hånd med ved aktiviteter og udflugter.  

Nok så tankevækkende er, at 4 ud af de 5 plejehjem, der fik flest stemmer, er frie og selvejende, kun 1 er kommunalt drevet. Tankevækkende, fordi 9 ud af 10 ud af plejehjemmene i Danmark er drevet kommunalt.

Vores bud er, at det er bestyrelsen, der gør forskellen. Egentlig er det lige til. Alle forstår, at det vil gå helt galt, hvis teatre, fodboldklubber eller private virksomheder blev drevet og detailstyret af en kommunalbestyrelse eller et ministerium. Det samme gælder i virkeligheden for plejehjem. Det er bestyrelser på friplejehjem og selvejende institutioner, som sikrer kvaliteten og fagligheden. Kommunale plejehjem har i bedste fald pårørenderåd, som rådgiver, men ikke beslutter. Vores forslag er at alle plejehjem – også de kommunale - får bestyrelser med kompetence til at ansætte ledelse, godkende budgetter og årsplaner. Lige som i Hvalpsund. Det er nemt og gratis. Nå ja, gratis men måske ikke helt nemt. Der er forhindringer i regler og rutiner, og der er en ulyksalig trang blandt mange politikere og forvaltningsledere til at ville bestemme alt for meget. De får jo skylden, hvis noget går galt, hvis budgetterne ikke holder. Men helt ærligt: hvor stor er risikoen egentlig? Et plejehjem som Hesselvang får mange stillingsansøgninger, myndighederne fører tilsyn med at budgettet og reglerne overholdes, de ansatte har overenskomster, beboere og pårørende er aktive og trives med hinanden. Er det ikke risikoen værd?

Udskriv E-mail