Danske Seniorer får del i ny ældrepakke til bekæmpelse af ensomhed

Et enigt folketing har netop afsat yderligere 15 mio. kr. til bekæmpelse af ensomhed og mistrivsel blandt ældre. Danske Seniorers medlemsforeninger vil få del i pengene.

Det har været et svært år, og mange ældre har været isolerede i eget hjem. Nu kommer der en håndsrækning fra Christiansborg, idet der er afsat 15 mio. kr. til en ny ældrepakke.

Pengene skal gå til aktiviteter, der kan skabe livsglæde og socialt samvær. Det kan eksempelvis være i form af sociale arrangementer, rådgivning, besøgsvenner (telefonisk eller fysisk) eller aktiviteter med fokus på bevægelse, der både kan være med til at styrke den mentale trivsel og de ældres funktionsevner.

Pengene fordeles til seks ældreorganisationer, således at Danske Seniorer får 2,5 mio. kr. til aktiviteter i vores foreninger.

”Som samfundet åbner op, er det tid til at sætte gang i de mange gode fællesskaber for ældre. Det glæder mig, at vi nu har afsat midler til at bekæmpe ensomhed og mistrivsel, samt til at hjælpe de ældre tilbage til en mere normal hverdag. Derfor giver vi midlerne til de organisationer, som hele vejen gennem krisen har gjort en stor indsats for at modvirke isolation og ensomhed blandt de ældre, så de kan fortsætte og udbygge deres gode indsatser,” siger ældreminister Astrid Krag om den nye ældrepakke.

I Danske Seniorer vækker den nye ældrepakke begejstring.

”Der er et enormt behov for at styrke fællesskaberne for ældre. Coronaen har betydet, at mange ældre har været isolerede, og i takt med genåbningen af samfundet skal vi sikre, at alle kommer med. Det er godt set af politikerne at give en hjælpende hånd til seniorforeningslivet. Det er her, der skabes fællesskaber og aktivitet, der bekæmper ensomhed og kommer mange til gode – også i årene fremover,” siger direktør i Danske Seniorer, Katrine Lester.

Den nye ældrepakke minder om sidste års sommerpakke, men endnu kender vi ikke de endelige kriterier for, hvordan pengene skal bruges. Medlemsforeningerne i Danske Seniorer vil blive orienteret, så snart det er fastlagt.

Den nye pakke vedrører ikke de aktiviteter, der allerede er bevilget penge til fra ”Sommerpakken” .

Foreninger, der har fået penge fra ”Sommerpakken”, kan stadig afholde deres arrangement som planlagt. Danske Seniorer arbejder for, at fristen for at holde aktiviteter med tilskud fra denne pakke kan forlænges til efteråret. Vi sender besked direkte til foreningerne, når vi har en afgørelse.  

Udskriv