Millionbevilling til oplysning om depression hos seniorer

Med en bevilling på 1,3 mio. kroner har TrygFonden skabt mulighed for et nyt projekt, der skal styrke viden om depression hos ældre. Projektet gennemføres i samarbejde med organisationen DepressionsForeningen. Med projektet ønsker vi at give seniorer en større viden om, at depression kan forebygges og at det ikke er en naturlig del af det at blive gammel. 

Tidligere undersøgelser tyder på, at mere end 60 % af depressionsramte seniorer forbliver udiagnosticerede. Det skyldes blandt andet, at viden om depression hos ældre er mangelfuld. Depression kan opfattes som et naturligt og uafvendeligt alderdomstegn, som man ikke kan undgå eller gøre noget ved – men depression er en sygdom, som man kan få hjælp til.

Omdrejningspunktet i projektet er Danske Seniorers ca. 400 medlemsforeninger, der vil blive tilbudt foredrag om depression, informationsmaterialer og viden om, hvordan de skal håndtere depression.

DepressionsForeningen og Danske Seniorer ønsker med samarbejdet at sætte den vigtige sag på dagsordenen, både ved at oplyse medlemmer om tilbud som eksempelvis DepressionsLinien, og ved at få depression hos ældre højere op på den politiske dagsorden. Det er planen, at eksperter og andre relevante aktører skal inddrages løbende.

Vi ønsker, at de mange tusinde seniorer, der lider af depression, kan blive hjulpet til et bedre liv. Dette gælder også deres pårørende, som ofte bærer store omsorgsmæssige og mentale byrder som følge af uerkendt depression hos familiemedlemmer og deraf en manglende viden om mulighederne for at søge den rette professionelle hjælp.

Projektet er støttet af TrygFonden, der har givet 1,3 mio. kr. til projektet, som løber i 18 måneder. Det er håbet, at resultaterne bliver så gode, at indsatsen kan videreføres og måske endda danne grundlag for et varigt løft i tilbuddene til ældre med depression.

Projektet har været på tegnebrættet et stykke tid, og det er blot blevet yderligere aktuelt på grund af den igangværende sundhedskrise. Mange seniorer er i denne tid afskåret fra ældretilbud og serviceydelser, hvilket har medført et markant fald i livskvaliteten. Projektet er altså særdeles aktuelt og relevant for målgruppen, og vi glæder os derfor meget til at komme i gang.

Udskriv