Kronik: Giv seniorforeningerne en hjælpende hånd

Formand Per K. Larsen og direktør Katrine Lester havde tirsdag d. 11. august en kronik i Avisen Danmark om seniorforeningernes udfordringer i forbindelse med corona. Læs kronikken herunder: 

Giv seniorforeningerne en hjælpende hånd

Coronanedlukningen har været hård ved det danske foreningsliv. Aktiviteter og arrangementer har været aflyst og fællesskaberne er sat under pres. Der er brug for en hjælpende hånd fra kommunerne, hvis små og store foreninger ikke skal lide corona-døden.

Forsamlingsforbud, nedlukning og aflyste aktiviteter. Foreningslivet er en bærende del af det danske samfund, og som alle andre har foreningerne været presset af nedlukningen. Nedlukningen har både betydet manglende indtægter til det sociale arbejde, men nogle foreninger har også oplevet at medlemmerne siver, fordi foreningerne ikke har kunnet tilbyde de aktiviteter og det fællesskab, som er selve formålet med deres eksistens.

Det rammer seniorforeningerne særlig hårdt, fordi mange af deres medlemmer også hører til de sårbare grupper, som formentlig i lang tid fremover vil isolere sig og undgå forsamlinger. Samtidig har seniorforeningerne typisk ikke nogen stor pengekasse, og mange af dem er afhængige af at kunne låne sig ind i gratis kommunale lokaler på aktivitetscentre, plejehjem eller lignende. Deres medlemmer tilhører også en del af befolkningen, der ofte ikke har særlig mange penge, og foreningerne kan altså ikke bare sætte deltagergebyret op til aktiviteterne for at få dækket merudgifter til lokaleleje, håndsprit og arrangementer med færre deltagere.

Det er vigtigt at få seniorforeningerne i gang igen. De løser en uvurderlig opgave i deres lokalsamfund ved at tilbyde fællesskab, motion, udvikling, foredrag og underholdning for deres medlemmer. Vi kan slet ikke undvære dem, og Danmark og danske seniorer ville være fattigere uden seniorforeningerne.

Nu skal foreningerne forsøge en langsom, forsvarlig genåbning i efteråret, men de har svært ved at kunne sætte gang i deres aktiviteter. Kommunerne er tilbageholdende med at tillade adgang til deres ældre- og aktivitetscentre, og mange skal bruge større lokaler end sædvanligt hvis de skal overholde afstandskravene. Samtidig betyder myndighedernes anbefalinger, at der er udgift til håndsprit, værnemidler – og at der måske må være færre deltagere til at dække udgifterne med deltagerbetaling.

Det kan betyde, at foreningerne får svært ved at rejse sig igen, og med dem forsvinder sammenhængskraft, fællesskaber og samvær i lokalsamfund landet over. Men sådan behøver det ikke gå. Med bare en lille håndsrækning her og nu kan kommunerne hjælpe seniorforeningerne igennem krisen, så de også i fremtiden kan udfylde den meget nødvendige plads i det danske samfund.

Det behøver ikke blive meget dyrt. Det handler om, at kommunerne skal sikre, at seniorforeninger har adgang til lokaler til deres aktiviteter. Hvis de ikke kan bruge de sædvanlige lokaler – fordi de ligger på plejecentre eller fordi der ikke er plads med afstandskrav – så bør kommunerne dække merudgiften til at leje sig ind andre steder, hvis de ikke kan stille et alternativ til rådighed.

Derudover bør de tilbyde støtte til de øvrige udgifter, som corona har pålagt seniorforeningerne, som f.eks. håndsprit og værnemidler og merudgifter til rengøring. Det vil ikke udgøre mange penge i et kommunalt budget, men for seniorforeninger og seniorer vil det betyde alverden!

Danske kommunalpolitikere taler altid varmt om foreningslivet.  Nu har de muligheden for at sætte handling bag de smukke ord i en kritisk situation. Vi opfordrer til at de bruger den.

Udskriv Email