Rystet over plejehjemsdokumentar

Rystet og trist. Det er reaktionen fra Danske Seniorer efter plejehjemsdokumentaren, der i går blev sendt på Tv2. Der er brug for øjeblikkelig handling, mener landsformand Per K. Larsen. Flere midler er en del af kravet fra Danske Seniorer, men skal der ske forbedringer skal der også arbejdes med kultur og ledelse.  

”Det er uværdigt og helt utilstedeligt, når svage ældre bliver misrøgtet på den måde. Vi må kunne stole på, at vi bliver behandlet med værdighed og respekt i hele vores liv – også hvis vi bliver demente og helt afhængige af andres hjælp,” siger Per K. Larsen.

Brug for ledelse
Han påpeger, at det er både plejehjemsledelsens og politikernes ansvar, når plejen bliver så forrået som dokumentaren viste. Politikerne har ansvaret for at skabe rammerne for den gode ældrepleje og afsætte de nødvendige ressourcer, mens ledelsen har pligten til at skabe en sund og respektfuld kultur på de enkelte plejehjem.

”Vi har brug for, at der er mere nærværende og engageret ledelse på plejehjemmene. Ledere, der kan gå forrest og skabe en værdighedskultur med respekt og omsorg for den enkelte beboer og de pårørende,” siger landsformanden.

Desværre har de enkelte ledere ofte mange, mange medarbejdere under sig og meget papirarbejde, og det går ud over muligheden for at være nærværende, opsøgende – og for at kunne gribe ind, når værdigheden forsvinder. Der bør derfor fokuseres på antallet af ledere, og gerne ledere der selv deltager i det daglige vagter på plejehjemmene, så de får hverdagen helt ind under huden og selv kan gå forrest i den gode pleje.

Tilsyn og indflydelse
Per K. Larsen foreslår også, at man reformere tilsynet, som ikke fungerer godt nok i dag samt overvejer hvordan den øverste ledelse af plejehjemmene måske kan organiseres anderledes.

”Alle plejehjem bør uanset om de er kommunale, selvejende eller friplejehjem have en bestyrelse, der har det overordnede ansvar og blandt andet ansætter og afskedige lederen. Plejehjemmets fokus skal være på beboeren og samarbejdet med de pårørende, og ikke på den kommunale forvaltning,” mener han.

Danske Seniorer foreslår derudover, at man involverer de ældre i langt højere grad i udviklingen af fremtidens plejehjem. Det kunne for eksempel være relevant at spørge ældre om deres ønsker og krav til plejehjem inden de flytter ind, så ældreplejen kan indrettes efter de ældres behov og drømme.

Udskriv Email