Hjælpepakke til ældre

Alle partier i folketinget pånær Venstre er blevet enige om en hjælpepakke til ældre. Pakken skal bekæmpe ensomhed og isolation blandt ældre og indeholder initiativer rettet både mod ældre på plejehjem og ældre i eget hjem. Danske Seniorer er inviteret med i partnerskab.

”Vi er tilfredse med at et bredt flertal er enige om at række udsatte ældre en hjælpende hånd. Der er ældre der føler sig ladt alene her under coronakrisen, og ældre der har oplevet at deres hjemmehjælp er skåret eller at der har været for få aktiviteter på plejehjemmene. Det skal være slut nu, som Danske Seniorer også har arbejdet for,” siger landsformand i Danske Seniorer Per K. Larsen.

Han glæder sig over, at pakken også indeholder et nyt partnerskab mod ensomhed, hvor Danske Seniorer er inviteret med.

”Vi vil bruge partnerskabet til at sætte fokus på seniorforeningerne, for de spiller en nøglerolle i kampen mod ensomhed. Alle har brug for fællesskaber og aktivitet, og dét kan seniorforeningerne levere lokalt. Gode rammer for seniorforeninger skal være et af de bærende elementer i arbejdet mod ensomhed,” siger Per K. Larsen.

Udskriv Email