Sæt ældreplejen fri med selvstyrende teams

Direktør Katrine Lester skriver i dagens udgave af Altinget Ældre, at kommuerne bør forsøge sig med selvstyrende teams for at begrænse bureaukratiet og minuttyranniet i ældreplejen. 

"Ukært barn har mange navne: New public management. Minuttyranni. Bureaukrati. Ældreplejen er fuld af det," skriver Katrine Lester blandt andet, og tilføjer at: 

"En løsning kunne være at ændre selve organiseringen og forsøge sig med selvstyrende teams. Formålet skal være at tilrettelægge plejen med udgangspunkt i borgeren og de ansattes faglighed og mindre efter et nøje afmålt minuttal."

Hele indlægget kan læses på Altinget Ældre Du kan læse det, også selvom du ikke har abonnement.  

Udskriv Email