Protester mod salg af seniorbofællesskab

Boligselskab vil sælge - beboerne protesterer

Planen vil opløse et seniorbofællesskab og forhindre beboernes ønsker om at huse både ældre og unge i Mjølnerparken.

Boligselskabet BO-Vita er ved at ødelægge en fantastisk god boligmulighed for både seniorer og unge i Mjølnerparken. Det mener beboerne, og de får nu støtte af Landsorganisationen Danske Seniorer.  


Formanden for Danske Seniorer Per K. Larsen siger, organisationen går ind i sagen, fordi planen vil ødelægge et velfungerende seniorbofællesskab, og fordi der i forvejen er alt for få seniorbofællesskaber i København.
- Vi ved, det er en meget attraktiv boligform og at gevinsten for beboerne og samfundet både er gode leveår og færre udgifter til hjemmepleje, medicin og plejecentre, fordi beboerne holder sig i gang og hjælper hinanden, siger Per K. Larsen. 

I ghettoplanen, som folketinget har vedtaget, står der, at familieboliger i hårde ghettoområder skal reduceres med 60% inden 2030, og boligselskaberne kan selv vælge, om de vil nå målet ved at ommærke, frasælge eller nedrive boliger.

Konkret ønsker BO-Vita at sælge 260 lejligheder for at ændre beboersammensætningen og ændre området fra en ghetto til et almindeligt boligområde.

- Sker det, vil det ødelægge både vores eksisterende, velfungerende seniorbofællesskab og mulighederne for at få flere billige ungdomsboliger, som København også mangler, siger formanden for seniorbofællesskabet, Janni Milsted, der også er næstformand i bestyrelsen i Mjølnerparken.

Bestyrelsen i Mjølnerparken har på et afdelingsmøde vedtaget deres egen  plan, der går ud på, at de vil reducere antallet af familieboliger til de 40% ved at ommærke boligerne til ungdomsboliger, ældreboliger og seniorboliger ved fraflytning.

Beboerne peger på, at deres plan i lige så høj grad som BO-Vitas sikrer den udskiftning af beboerne, der er det overordnede mål med ghettoplanen.

Landsorganisationen Danske Seniorers formand Per K. Larsen mener, at boligselskabets beslutning er forkert og i grel modsætning til de prioriteter, der ellers er i Københavns Kommune.
-Københavns kommune har i de senere år klart markeret, at man ønsker mange flere seniorbofællesskaber.  Alligevel indstiller forvaltningen nu til møde i Miljø – og Teknikudvalget, at senior-bofællesskabet i Mjølnerparken skal forlade deres lejemål. Vi støtter stærkt beboernes ønsker om, at man i stedet lader det eksisterende seniorbofællesskab overleve og sideløbende indretter nye ungdomsboliger og på den måde sikrer den anden beboersammensætning, folketinget har ønsket med sin ghettoplan, siger Per K. Larsen.

-Der er brug for seniorbofællesskaber generelt, men der er i særdeleshed brug for dette. Det står bag mange aktiviteter i området, og det gør på en række områder en indsats for at styrke integrationen. De seniorer, der bor i fællesskabet, er mennesker med mange ressourcer, og bl.a. er det folk herfra, der er med til at holde dimissionsfester og fejre alle i boligselskabet, der har afsluttet en uddannelse. Det er ikke den slags aktiviteter, vi hører mest om, men det er dem, der er med til at styrke integrationen, siger Per K. Larsen.

Københavns Kommunes Miljø- og teknikudvalg skal behandle sagen på mandag, og efter planen skal indstillingen endeligt godkendes 20. juni.

-Jeg vil opfordre til, at udvalgets medlemmer vil følge beboernes ønsker, alternativt udsætte behandlingen, for vi fornemmer, at politikerne ikke er klar over perspektiverne og ikke mindst de muligheder, der ligger i beboernes eget forslag, siger Per K. Larsen.

FAKTA:

I ghettoplanen, som folketinget har vedtaget, står der, at familieboliger i hårde ghettoområder skal reduceres med 60% inden 2030. Man kan ifølge planen ommærke, frasælge eller nedrive boliger. Planen for områderne skal indsendes til ministeriet inden juni i år.

Bestyrelsen i Mjølnerparken har på et afdelingsmøde vedtaget en plan, der går ud på, at antallet af familieboliger kan reduceres til de 40% ved naturlig fraflytning og ved derefter at ommærke boligerne til ungdomsboliger, ældreboliger og seniorboliger.

Renoveringen af hele Mjølnerparken har været planlagt i de sidste 7 år i et samarbejde mellem BO-VITA og Mjølnerparkens bestyrelse. Da Ghettoplanen blev vedtaget, ønskede BO- Vita at sælge 260 boliger. Mjølnerparken ønsker at omdanne boligerne til senior- og ungdomsboliger.

Udskriv Email