Fleksibel pensionering for alle seniorer

Landsorganisationen Danske Seniorer mener, at alle seniorer har ret til en værdig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet efter deres eget behov og ønsker. Mange seniorer kan og vil gerne arbejde længere end den officielle pensionsalder og skal derfor opmuntres til det, mens andre har behov for tidligere tilbagetrækning, for eksempel på grund af nedslidning. 

Gode vilkår for seniorer på arbejdsmarkedet

Det skal være attraktivt at tage en ekstra tørn. Derfor skal pensionssystemet understøtte seniorer, der bliver længere på arbejdsmarkedet. Det skal også være lettere for arbejdsgiverne at fastholde seniorer, og arbejdsmarkedets parter bør tage ansvaret for gode seniorarbejdspladser på sig. Danske Seniorer mener, at seniorer gerne vil tage en ekstra tørn hvis de får muligheden, men at det skal være lettere at få en fleksibelt tilbagetrækning, hvor man i de sidste år på arbejdsmarkedet har mulighed for at gå ned i tid og dermed få en glidende overgang til sit otium.

Seniorer på arbejdsmarkedet skal have samme muligheder for personlige og faglig udvikling som alle andre ansatte, og overenskomster og lovgivning skal tilpasses et seniorarbejdsmarked. Arbejdsgiverne skal opmuntres til at ansætte og kompetenceudvikle seniorer. 

Danske Seniorer foreslår: 

  • Bedre oplysning om fordelene ved at udsætte pensionen som man eksempelvis gør i Sverige
  • Bedre overgang fra arbejdsliv til pensionistliv, f.eks. med tilbud om kurser i overgangen
  • Gennemgang af pensionssystemet, så det bliver mere attraktivt for seniorer at arbejde – også få timer efter pensionsalderen
  • Trepartsforhandlinger for at skabe bedre muligheder i lovgivning og overenskomster for gradvis nedtrapning i årene omkring pensionering
  • Tilskud til kompetenceudvikling af seniorer, så det bliver mere attraktivt at efteruddanne seniorer
  • Samlet plan for støtte til seniorer, der på grund af uønsket ledighed bliver presset ud af arbejdsmarkedet
Lettere adgang til tilbagetrækning for nedslidte

En stor gruppe seniorer har allerede i dag ikke mulighed for at arbejde til den officielle pensionsalder. Danske Seniorer mener, at samfundet har en særlig forpligtelse til at sikre en værdig overgang til pensionisttilværelsen for dem, der er nedslidte eller af andre årsager ikke kan arbejde.

Det er vigtigt, at også lavtlønnede seniorer og seniorer der gennem arbejdslivet har haft en svag tilknytning til arbejdsmarkedet har mulighed for at trække sig tilbage, når de ikke længere kan arbejde. De eksisterende muligheder for førtidspension er for stramme, og seniorførtidspensionsordningen virker ikke efter hensigten. Alt for mange seniorer tvinges igennem nyttesløse arbejdsprøvninger og visiteres til fleksjob, der ikke findes i virkeligheden. Derfor bør der indføres en helt ny seniorpension til afløsning for den nuværende seniorførtidspension.

Danske Seniorer foreslår:

  • Mulighed for tidlig pension til seniorer med dokumenteret stor nedslidning
  • Alle skal fra fem år før den officielle pensionsalder have mulighed for en individuel lægelige og socialfaglig vurdering, der kan udmunde i indstilling til seniorpension
  • Udgifterne til seniorpension påhviler staten, så kommunerne ikke har et økonomisk incitament til at nægte seniorer muligheden.

 

Udskriv Email