Langt flere seniorer arbejder frivilligt

På 20 år er antallet af ældre, der arbejder frivilligt, steget markant. Stigningen er især påfaldende blandt de 67-77-årige, viser en ny undersøgelse fra VIVE.

Instituttet nævner bl.a. længere levetid og flere borgere med et godt helbred langt op i 70’erne som årsager til, at seniorer i stigende grad lægger tid og kræfter i frivilligt arbejde: 28% flere 67-årige og 43% flere 77-årige arbejder frivilligt i dag i forhold til for 20 år siden. 

Samtidigt tyder undersløgelsen på, at gennemsnitsalderen blandt frivillige fremover vil stige i takt med at pensionsalderen stiger. 

Læs mere her

Udskriv Email