Vigtige tal er på vej

HÅNDBOGEN FOR pensionister og efterlønnere, som giver dig nyttig viden om pension, efterløn, personligetillæg og tillægs% og meget mere, vil først være klar til levering i slutningen af januar.

Årsagen er, at vi venter på tal fra STAR (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), der opdagede, at der var fejl i det fakta-ark om pension, satser og reguleringer osv. i pensionen, som styrelsen udsendte straks efter finanslovs-aftalen var på plads.

Personlige medlemmer kan hente den/få den tilsendt mod fremsendelse af frankeret svarkurvert - er du medlem af en foreninger, der er tilsluttet Danske Seniorer, får du den via din formand, som bestiller til hele foreningen.

Udskriv Email