Skal du søge skattenedslag?

Er du født i 1946 eller årene frem til og med 1952 og var du en af dem, der fravalgte efterløn og blev længere på arbejdsmarkedet, kunne du frem til udgangen af 2017 få skattenedslag beregnet ud fra din beskæftigelsesgrad. Denne blev beregnet ud fra den ATP-opkrævningen. Blev denne i sin tid forkert beregnet, kunne du i en kortere afgrænset periode klage over beregningen. 

Nu har Folketinget genåbnet muligheden for at få genberegnet beskæftigelsesgraden. Fristen er 31. marts 2019!  Reglerne for at kunne få skattenedslag er ikke ændret. Du skal selv kunne dokumentere, at din beskæftigelsesgrad blev forkert beregnet. 

Du kan læse mere om ordningen her - se hvem, du skal kontakte her

Skattenedslag er for seniorer, der opfylder en række betingelser til løn og arbejdstid. Se din årsopgørelse, hvis du er berettiget. 

  • Skattenedslag: Højst ca. 100.000 kr.
  • Pengene fordeles mellem årsopgørelsen for årene, hvor du fylder 64 og 65 år
  • For at opnå et skattenedslag på op til 100.000 kr. skal beskæftigelsesgraden i de 5 år være minimum 90%.

 

Udskriv Email