Tiltrængte forbedringer i finansloven!


Finanslovsaftalen mellem regeringen og DF rummer mange forbedringer for pensionisters økonomi: 

”Det er en seniorvenlig finanslovsaftale, og det skal regeringen og Dansk Folkeparti have ros for. Der er forbedringer for pensionisters økonomi, og det er meget tiltrængt,” siger Per K. Larsen, Danske Seniorers landsformand. 

  1. Folkepensionens grundbeløb sættes op
  2. Pensionister må tjene mere, inden de modregnes i till
  3. Folkepensionen bliver fremover ikke udhulet af bidrag til den såkaldte satspulje

”Danske Seniorer har kæmpet mod udhulningen af folkepensionen, og vi er kisteglade over, at satsreguleringen nu afskaffes. Det er urimeligt, at de ældre har skullet betale satspuljen, for mange ældre har i forvejen ikke meget at rutte med. Fremover går pengene til dem, der har betalt til Satspuljen, bl.a pensionisterne", siger Per K. Larsen.

Især pensionister med små indtægter vil kunne mærke forskellen: "Når man ikke har så meget i hverdagen, har selv små beløb en stor betydning for ens økonomiske råderum".

Per K. Larsen tilføjer, at det er vigtigt, at der fortsat er midler til at udvikle velfærd og sociale projekter i Danmark, også for ældre. "Men det afgørende er, at puljen fremover betales som andre politikområder på Finansloven".

Er du medlem af Danske Seniorer, kan du få blive klogere på finanslovs-aftalens betydning for din økonomi: I begyndelsen af janaur 2019 udkommer håndbogen "Pensionist eller Efterlønner 2019" med alt det, du bør vide om din økonomi som pensionist eller efterlønner.

Du kan få den tilsendt ved at fremsende frankeret svarkuvert til 

  • Danske Seniorer, Kontoret i Sdr. Omme, Stadion Alle 11, 7260 Sønder Omme (porto alm. brev over 100 gr.)  - oplys medlemsnummer.

Udskriv Email