Danske Seniorer med i Seniortænketank

Per K. Larsen

VORES LANDSFORMAND Per K. Larsen er udpeget til Seniortænketanken. Tænketanken skal bl.a. indsamle viden om, hvad der får seniorer til at blive på  arbejdsmarkedet, og hvordan beskæftigelsesindsatsen kan få ledige seniorer i arbejde, så seniorer i Danmark kan få et længere og godt seniorarbejdsliv.

Det er især vigtigt set i lyset af, at aldersgruppen over 70 år over de næste 20 år vil vokse med ca. 50 procent. Ifølge Tænketanken Den nye 3. alders analyse, som blev offentliggjort tidligere i år, vil andelen af 65+-årige i 2040 udgøre 25 % af Danmarks befolkning.

"Jeg glæder mig rigtigt meget til arbejdet i Seniortænketanken. Mit håb er, at arbejdet vil få stor betydning for, hvordan vi tænker fremtidens arbejdsmarked for seniorer, så flest mulig, der kan og vil være aktive og bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet ud over pensionsalderen, får reel mulighed for det", siger Per K. Larsen.

Tænketanken er nedsat af regeringen og Dansk Folkeparti. Formand bliver tidligere LO-formand Harald Børsting.

Tænketanken består desuden af otte sagkyndige og otte repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter. Arbejdet skal være afsluttet i sommeren 2019.

Læs hele pressemeddelelsen her

Udskriv Email