4. maj er en særlig dag

HVERT ÅR DEN 4. MAJ tænker en stor del af den danske befolkning tilbage på den tid, der gik forud for befrielsen og på årene, der fulgte. 

En af dem er fhv. højskoleforstander Niels Ole Frederiksen i Middelfart. Niels Ole Frederiksen

"Jeg er født efter krigen helt eksakt i efterkrigsåret 1946. Jeg tilhører sammen med 96.111 levende fødte børn den største årgang, der nogensinde er blevet født i Danmarks tusindårige historie.

Besættelsestiden har jeg af gode grunde derfor ikke oplevet. Men trods det, så er Besættelsestidens historier og store mindedage en del af min historiske bagage, jeg fik med fra min barndom. Jeg fik fortalt om ”den onde tid” og jeg læste beretninger om frihedskæmpere, helte, de ranke viljer og hvad jeg ellers kunne komme i nærheden af. Besættelsestidens mindedage blev nøje højtideligholdt. 

Den største og vel også den vigtigste dag/aften var 4. maj 1945. Hvert år blev der sat lys i vinduerne, og der blev altid andægtigt lyttet til Danmarks Radios udsendelse, hvor man år efter år afspillede BBC´s skrattende nyhedsudsendelse startende med temaet fra Beethovens skæbnesymfoni fra 4. maj 1945 kl. 20.30", skriver Niels Ole Frederiksen. 

Læs hele hisroein her

Udskriv Email