”Uværdigt” og ”etisk betænkeligt”. Danske Seniorer har udtalt hård kritik af ny vejledning om fravalg af livsforlængende behandling. Loven må laves om, lyder det fra seniorerne.

En ny vejledning om muligheden for at fravælge genoplivning ved hjertestop har vakt kritik. Vejledningen betyder nemlig, at alderdomssvækkelse ikke længere er et gyldigt kriterium for at kunne sige nej til genoplivning. Det er kun ældre i et aktuelt sygdomsforløb, der kan fravælge genoplivning, og dermed vil mange svækkede ældre kunne risikere at blive forsøgt genoplivet mod deres vilje.

Det er urimeligt, og en krænkelse af menneskers ret til selvbestemmelse, mener Danske Seniorer, der mener at politikerne er nødt til at tage loven op til revision.

”Politikerne taler meget om værdig død, men at forringe ældres ret til at fravælge genoplivning er ikke værdigt. Det her ligner en klokkeklar fejl, som politikerne bliver nødt til at få rettet. Sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke må tage sagen op igen,” siger direktør i Danske Seniorer Katrine Lester.

Hun slår fast, at det bør være de ældres eget valg, om de ønsker genoplivning. Det er vigtigt, at sundhedspersonalet kæmper for at redde dem, der ønsker det, men også at man kan få lov til at sige nej, hvis man i en høj alder ønsker retten til at dø i fred.  

I Danske Seniorers høringssvar står blandt andet:

”Det er vigtigt at fremhæve, at retten til at fravælge genoplivning handler om borgernes mulighed for en værdig død. At forsøge genoplivning af svækkede borgere, der selv har frabedt sig genoplivning, er uværdigt og etisk betænkeligt. Når man som menneske er afklaret med, at man ikke ønsker genoplivning, bør man også kunne stole på at ens ønske bliver respekteret. Alt andet er en svækkelse af vores ret til selvbestemmelse og en værdig død.

Vi gør opmærksom på, at mange ældre sent i livet har mange kroniske lidelser, og at det ikke giver mening at indsnævre rette til selvbestemmelse og fravalg af genoplivning til kun at gælde aktuel behandling eller aktuel indlæggelse. Som minimum bør også almen alderdomssvækkelse være et kriterie, der giver borgeren ret til at fravælge genoplivning.”

Danske Seniorer står ikke alene med kritikken af den nye vejledning. Også Ældresagen, Danske Patienter, Dansk Sygeplejeråd og Lægeforeningen kritiserer, at retten til selvbestemmelse indsnævres.

Udskriv Email

Kun 2 pct. siger nej tak, fordi de er bekymrede for om vaccinen er farlig, viser rundspørge i Danske Seniorers spørgepanel

Vaccineforskrækkelse har ikke tag i danske seniorer. 2 af 3 vil lade sig vaccinere mod influenza i år, og kun 2 pct. siger nej tak, fordi de tror, vaccinen er farlig.

- Det glæder os, at seniorerne har taget influenzavaccinen til sig. Det redder mange liv, siger direktør Katrine Lester fra Landsorganisationen Danske Seniorer.

I Danske Seniorer undrer man sig ikke over, at vaccineskepsissen ikke har fat i seniorerne. Mange af dem har nemlig selv oplevet de sygdomme, som man i dag kan vaccinere imod.

- Hvis man som barn oplevede polio-epidemien og hvis man som voksen selv har set sine egne børn være voldsomt syge af mæslinger, så sætter man pris på, at kommende generationer går fri af de lidelser. Vi vil gerne sætte fokus på, at heller ikke influenza er en sygdom, som behøver ramme ældre takket være vaccinationer, siger direktør Katrine Lester.

Hun håber, undersøgelsen vil vise sig repræsentativ – sidste år blev kun 52 % af alle danskere over 65 år vaccineret – og hun peger på behovet for at få de sidste med.

- Trods en stor informationsindsats og tillid til vacciner savner så mange som en tredjedel information om fordele og ulemper ved vaccinationerne, og lige så mange synes, fejlagtigt, en vaccination er overflødig, hvis man er sund og rask, siger Katrine Lester og opfordrer sundhedsmyndighederne til at informere mere om influenzavaccinen.   

Danske Seniorer har sin viden fra sit spørgepanel på mere end 2000 medlemmer, og den mest positive svarprocent kommer på spørgsmål om, hvorvidt det er nemt at blive vaccineret. Det siger 96 pct. ja til. Andre højdespringere er, at 84 pct. har generel tillid til de vacciner, danske myndigheder anbefaler, og at 65 pct. mener, at alle bør lade sig vaccinere af hensyn til svækkede venner og familiemedlemmer.

61 pct. mener, influenzavaccinen er sikker og med kun få eller ingen bivirkninger.

To trediedele af spørgspanelets medlemmer er kvinder, og aldersmæssige fordeler de sig fra under 65 år til over 85 år. Næsten halvdelen bor i Danmarks store byer, resten fordelt over det øvrige land.

Udskriv Email