ORDENTLIG ØKONOMI

Seniorer skal også have en ordentlig økonomi. Hver gang lønningerne i samfundet stiger, mens folkepensionen kun reguleres meget beskedent, mister danske pensionister købekraft. 

Det er ikke rimeligt - derfor er det tema i november-udgaven af SeniorBladet - mens vi samtidig gør vores for at råbe Folketinget op, så  forbedring af pensionisters økonomi kommer til at indgå i forhandlingerne om næste års finanslov 

DER MÅ VÆRE EN GRÆNSE!

Læs Danske Seniorers landsformand Per K. Larsens leder i næste SeniorBladet. Det handler bl.a. om, at halvdelen af alle folkepensionister her en anstrengt økonomi.

Vi har spurgt vores spørgepanel om deres økonomi: De fortæller, at langt de fleste økonomisk set heldigvis oplever en rimelig god alderdom - læs om undersøgelsens resultat her

Danske Seniorer vil arbejde for, at:

  • der bliver lagt en økonomiskbund, som sikrer, at alle kan leve et trygt og anstændigt liv, når vi ikke længere er på arbejdsmarkedet. Grænsen er nået, når pensionister efter skat har kr. 10.500/kr. til rådighed - før boligudgifter etc.
  • satsreguleringen stoppes, så folkepensionenigen følger medløn- og prisudviklingen.
  • Den Sociale Servicelov, som i dag kun gælder op til 65 år, fremover bør gælde for alle uanset alder, så mindrebemidlede seniorer også kan få hjælp, hvis de får brug for det.
  • seniorer, som kan, bør have bedre muligheder for at supplere pensionen med lønnet arbejde.

I november-bladet kan du også læse om, hvordan du får gældsrådgivning

Udskriv Email