MEDICINSIKKERHED

 

MedicinForside TEMA

Rette pille i rette mund - til rette tid

Danske Seniorer kæmper for at færre skal blive syge - og dø - af medicin. 

Vores medlemsblad SeniorBladet nr. 2 2018 sætter fokus på det - her kan du læse udvalgte artikler 

Klik på pilen og læs om Aalborg Kommunes samarbejde med Designskolen Kolding:

Design som en af løsningerne på problemet 

Det bedste vi fik ud af projektet

 
 
Designer sig til færre fejl med medicin FarvekodetMedicinskab

Social- og sundhedsassisterne underviser nu deres kolleger på andre plejehjem i at nedbringe fejl og arbejde med designernes metoder 

De ansatte på Otiumgården i Hasseris og Mou Plejecenter slog to fluer med eet smæk, da de i samarbejde med designere fra Designskolen i Kolding satte fokus på at nedbringe antallet af fejl ved medicinering. 

- Vi lærte at arbejde på en ny måde samtidig med, at vi lavede færre fejl: Antallet af fejl i kategorien ”Medicin ikke givet” på de to plejehjem ligger nu på det halve af kommunens resterende plejehjem, fortæller plejehjemsleder Jytte Glavind Pihl, Mou Plejecenter.

Tallet er opgjort i den periode, hvor projektet fandt sted – der er endnu ikke målinger af fejl efter projektslut – men på plejehjemmene er de sikre på, at de kan fastholde det fornemme resultat. – De forbedringer, vi har udviklet, holder vi jo fast i, og de vil have en blivende effekt, siger plejehjemsleder Jytte Glavind Pihl, Mou Plejecenter. 

På vej ud på nye plejehjem

Ideerne er nu ved at blive bragt ud til kommunens øvrige plejehjem. I første omgang er 5 plejehjem udtaget som de næste i rækken. Målet er både at finde løsninger, der virker, men også at åbne medarbejdernes øjne for, at design kan bidrage til at udvikle fremtidens velfærd, forklarer rådmand Jørgen Hein fra Aalborg Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning. 

4 nyskabelser 

I alt har designerne og personalet på plejehjemmene udviklet og afprøvet fire prototyper:

  • Synliggørelse af at medicin-administration er et fælles ansvar for alle faggrupper, ikke blot dem der direkte arbejder med opgave
  • Et doseringsbord med alt, der bruges i opgaven, og som kan køres med ind til beboerne eller ind i en fredelig krog
  • Et medicinskab med tydelig afmærkning af medicinen og note om, hvordan beboere helst vil tage den
  • Farvede bakker til medicinen, som gør det let at opdage, hvis en pille skulle være faldet ved siden af.


Det bedste vi fik ud af projektet JytteGlavind

”Det bedste er, at vi har lært en ny måde at arbejde på. Vi har lært at lave prototyper, prøve ideer af, hurtigt finde ud af, om en ide er levedygtig eller ej. Det vil vi få stor glæde af.

Helt praktisk er det bedste, at vi har ensrettet alle medicinskabe. Der er ingen forskel på det syn, der møder de ansatte, når de åbner beboernes medicinskabe. Det giver et sikkert overblik. Skemaerne i medicinskabene med information om borgeren, et foto af vedkommende og besked om, hvordan han ønsker at få sin medicin, er også et stort fremskridt. Vi kan jo ikke bede borgerne nævne deres cpr-nummer, før de får medicinen, men nu kan en ny medarbejder sagtens finde borgeren inde i fx opholdsstuen, fordi vedkommende lige har set fotoet i medicinskabet. Det er en meget enkel løsning, men et stort fremskridt. Dejligt og trygt vi har fået dette sikre overblik.”

Plejehjemsleder Jytte Glavind Pihl, Mou Plejecenter

 

 


MarleenRaalAalborg

”Det bedste er, at vi tør prøve at gå nye veje, se andre muligheder i hverdagen. Vi har også fået en ny åbenhed, og det er blevet trygt at tale om, hvordan vi ønsker at håndtere patientsikkerheden. Det er blevet mere naturligt at tale om, for det kan – eller rettere kunne - godt være et svært emne. Vi er blevet endnu skarpere på, hvordan vi kan forbedre vores arbejdsgange og metoder.

Og allervigtigst er måske, at vi laver fejl, selvfølgeligt gør vi det, men vi lærer af dem og deler vores viden og erfaringer med kollegerne”

 

Assisterende plejehjemsleder Marleen Raal, Mou Plejecenter

 

 

 


LoneJensenAalborg2

”Det år, projektet har varet, har gjort noget ved en. Jeg forstår slet ikke, hvordan vi har kunnet leve uden de ting, vi har skabt, at vi ikke har fået ideerne før .. Her i Hasseris har vi afprøvet figurerne, bakkerne og dispenseringsbordene, og jeg tror, figurerne har været det vigtigste. Vi flytter dem rundt, og de minder os om, at vi alle er vigtige, når det kommer til at uddele medicin. Mette i vaskeriet, Mads i ergoterapien. Ikke bare assisternerne, som jeg nok har tænkt før. Eller rettere: Faktisk har jeg ikke tænkt ret meget over det før, men nu nu tænker jeg på det hver dag, at vi alle er vigtige. For mig er det blevet et fantastisk år. Jeg tænker simpelthen anderledes”
                 Social- og sundhedshjælper Lone Jensen, Otiumgården, Hasseris

Udskriv E-mail