EN VÆRDIG DØD

På kongressen 2017 besluttede vi, at Danske Seniorer skal være med til at rejse debat om aktiv dødshjælp, før vi beslutter os for, om vi er for eller imod. For: ”hvis ikke vi som seniorer kan tale om aktiv dødshjælp, hvem skal så gøre det?”, som én sagde.

SeniorBladet tog emnet op som tema i oktober. Du kan læse hele bladet her - og derfor inviterer vi alle interesserede til TEMADAG på TISVILDE HØJSKOLE - med prominente oplægsholdere - og ikke mindst dig i panelet. 

Debatten må ikke kun være præget af specialister, derfor spurgte vi også vores panel, hvad medlemmerne synes: Kun 8% af Danske Seniorers panel ønsker, at aktiv dødshjælp fortsat skal være ulovligt. 68% mener, det skal tillades, og 24% har ikke taget stilling - læs om for og imod Aktiv dødshjælp - ret eller pligt?

 

 

Udskriv