Mærkesager

 

Handleplan 2017-2917 - vedtaget på kongressen oktober 2017
Medlemsfordele
 • Medlemskort: Der skal være klare økonomiske fordele ved at være medlem i Danske Seniorer. Alle medlemmer skal have et personligt medlemskort, som giver rabat ved køb af varer, service, ferier og kulturelle oplevelser. Danske Seniorer skal arbejde for at få flere rabataftaler, både lokale og landsdækkende.
 • SeniorBladet: tager emner op der er vigtige for seniorer og informerer om foreningernes arrangementer. Bladet er gratis for medlemmer, man skal kun betale forsendelsen. Vi arbejder for, at SeniorBladet kommer ud til alle medlemmer.
 • Støtte til foreningerne: Danske Seniorer arbejder for, at foreningerne får støtte af kommunerne med lokaler og tilskud, har adgang til Datastuer og kan søge tilskud fra Danske Seniorers Udviklingspulje.
 • Lotteri-salg: overskuddet anvendes til gavn for seniorer lokalt og på landsplan.
 • Danske Seniorer arbejder for at styrke Datastuerne sammen med Faglige Seniorer og at udbrede ideen med at Ældre Hjælper Ældre.
Sundhed, sygdom og død

Vi lever længere og bedre end før, men med alderen bliver vi mere skrøbelige og syge. Danske Seniorer arbejder for:

 • Rette pille i rette mund: Alle, der får mere end 3 forskellige slags medicin, skal tilbydes årlig kontrol med medicinen. 

Vi accepterer ikke, at der hvert år er 5.000 borgere som dør, og 100.000 som indlægges på hospital, fordi de får for meget eller forkert medicin. Heriblandt er mange ældre, for jo ældre vi bliver, des flere skavanker får de fleste, og des mere medicin får vi. Fejlmedicinering er dyrt både for den enkelte i form af mistet livskvalitet og for samfundet i form af spild af ressourcer, der i stedet kunne bruges på at forebygge og behandle sygdomme.

 • at seniorer har nem adgang til gode og billige undersøgelser og hjælpemidler, der kompenserer for, at vore sanser svækkes - så som briller, kontaktlinser og høreapparater - og at kommunerne yder omsorgstandpleje.
 • at mennesker med demens og deres pårørende får en kvalificeret behandling og rådgivning. Demens er en sygdom, demensramte må ikke behandles som døende og med antipsykotisk medicin, som gør dem konfuse.
 • at seniorer på sygehuse, i plejecentre og i hjemmepleje behandles respektfuldt og fagligt kvalificeret. Vi støtter, at personalet har gode arbejdsvilkår, uden for meget bureaukrati. Vi støtter Ældrekommissionens 40 anbefalinger.
 • at alle får en værdig død, når den tid kommer, så vidt muligt sammen med de nærmeste og i omgivelser, som kan rumme følelserne og den fysiske lidelse. Danske Seniorer arbejder for at fremme hospice- tanken og debatten om aktiv dødshjælp.
Boligen

Danske Seniorer mener, at der er for få valgmuligheder på boligmarkedet. Der er lejligheder, huse og plejehjem, men der mangler boliger til seniorer, som ønsker at bo anderledes, når de forlader arbejdsmarkedet, måske er blevet alene og ønsker at skifte til en ny og mere egnet bolig.

Danske Seniorer har udgivet en rapport med anbefalinger af standarder for plejeboliger, bofællesskaber og ældreegnede bo-miljøer. Vi følger op med rådgivning om organisering, finansiering og støtte i forhold til myndighederne.

Økonomien

De fleste seniorer lever et beskedent, men godt liv, økonomisk set. Men det gælder ikke alle. Der er en voksende ulighed og fattigdom, hvor nogle har alt for meget og andre alt for lidt. Danske Seniorer arbejder for

 • at de, der har alt for lidt, får et minimum beløb, så de kan leve et værdigt liv blandt andre borgere. Det er fx mennesker, der har været ude for uheld og er plaget af sygdomme eller handicap, og som lever alene. Målet er, at alle har mindst 100 kr. til rådighed om dagen, når de faste udgifter er betalt.
 • Folkepensionen er siden 1992 blevet reguleret ned med kr. 6.000 i alt. Beløbet er samlet op i en Satspulje, som Regeringen uddeler til projekter. Seniorer indbetaler 50% af Satspuljen, men får under 10% udbetalt til projekter. Danske Seniorer vil arbejde for, at de svagest stillede seniorer får tildelt flere af midlerne til gavn for deres velfærd.

 

Udskriv E-mail