Danske Seniorers kongres

27 oktober 2021 10:00 – 16:00
Sted: Milling Hotel Park, Viaduktvej 28, Middelfart, Denmark
Arrangør: Danske Seniorer - Hovedbestyrelsen

 

Kongressen er Seniorer Danske Seniorers øverste myndighed, dens opgaver er bl.a. at sætte pejlemærker for ældrepolitikken og udstikke retningslinjer for organisationens udvikling. Den træder sammen hvert andet år i september/oktober.

Indkaldelse til kongressen annonceres i Danske Seniorers medlemsblad SeniorBladet nr. 3 2021 - udgivelsesdato 11. juni 2021 - samt ved mail til medlemsforeninger, klubber institutioner mv. samt til de personlige medlemmer, der har oplyst os deres mailadresse. 

Der åbnes for tilmelding 11. juni:

Yderligere info:

  • Pris: 450 kr. inkl. forplejning
  • Dagsorden udsendes i august
  • Delegerede:
  • Alle medlemsforeninger kan sende 1-6 delegerede, alt efter antal medlemmer i den enkelte forening. Som medlemsforening regnes foreninger, klubber m.m., der betaler kontingent pr. medlem til Danske Seniorer.
  • Øvrige medlemsinstanser, fx institutioner og højskoler har hver 2 delegerede.
  • Personlige medlemmer (Kreds 19) kan sende 2-6 delegerede pr. region, alt efter antallet af personlige medlemmer i regionen. Se mere herom i vedtægterne på www.danske-seniorer.dk/om-os/vedtaegter §6 Kongressen