Kredsgeneralforsamling

09 oktober 2020 09:30 – 15:00
Sted: Store Merløse Hallen, Holbækvej 34, 4370 Store Merløse, Holbækvej 34, Store Merløse, Danmark
Arrangør: Kreds Vestsjælland

Danske Seniorer Kreds Vestsjælland afholder ordinær generalforsamling (udskudt fra 17. marts pga. corona)

program:
9.30 Kaffe
10-11.45 Koncert med Vestsjællands Harmonikavenner
12-13.30 Frokost
13.30-15 Generalforsamling

Pris 125 kr. pr. person
tilmelding til kredsformand Ole Jordy Larsen telefon 40 68 93 65