Foreningsmøde - AFLYST

27 april 2020 13:30 – 15:30
Sted: Helle Hallen, Vrenderupvej 40C, Årre, Danmark
Arrangør: Kreds Syd/Vest

 Denne dag drøfter kredsens foreninger emner af fælles interesse.

Organisationskonsulent Annette Schiøler deltager. Alle bestyrelsesmedlemmer er velkomne! Gratis - og kredsen er vært ved kaffen.

Tilmelding senest 23. april.

Laura Larsen (formand) tlf. 7539 8222 / mobil: 2758 7222 Kjeld Nordby (næstformand) 2074 5185