Kredsgeneralforsamling

04 februar 2020 13:30 – 15:00
Sted: Højmark Hallen, Adelvej 41, Lem, Danmark
Arrangør: Kreds Midt/Vest

Dagsorden iht. vedtægterne.

Kredsen er vært ved kaffe og brød.

Tilmelding senest 31. januar aht. traktementet. Alle er velkomne!

Mette Overgaard (formand) tlf. 9695 0180 - mobil: 2129 5269 John Larsen (næstformand) 2894 4024