Kredsgeneralforsamling

19 marts 2020 10:00 – 13:00
Sted: Voldum Hallen , Voldum-Rud Vej 42, 8370 Hadsten , Hadsten, Danmark
Arrangør: Kreds Randers

Dagsorden iflg. vedtægterne. Nærmere udsendes til foreningsformændene i god tid forinden