Kredsgeneralforsamling

13 marts 2020 09:30 – 12:30
Sted: Helle Hallen, Vrenderupvej 40C, Årre, Danmark
Arrangør: Kreds Syd/Vest

 

Generalforsamling, dagsorden iht. Vedtægterne. Kredsen er vært ved kaffe og brød.

Tilmelding senest 9. marts aht. traktementet.

Alle medlemmer er velkomne

Laura Larsen (formand) tlf. 7539 8222 / mobil: 2758 7222 Kjeld Nordby (næstformand) 2074 5185