Kredsgeneralforsamling Fyn

27 februar 2020 11:30 – 13:30
Sted: Ryslinge Forsamlingshus , Ryslinge, Danmark
Arrangør: Kreds Fyn

 

 Kredsgeneralforsamling i Ryslinge Forsamlingshus med spisning og kaffe. Pris 100 kr.