Kredsgeneralforsamling

05 marts 2020 13:30 – 15:30
Sted: Frivilligcenter Egtved, Kirkevej 23, Egtved, Denmark
Arrangør: Kreds Trekanten

 

Generalforsamling kl. 13.30 OBS: Alle medlemmer er velkomne - ikke kun bestyrelserne!

Dagsorden iht. vedtægterne. Kredsen er vært ved kaffen.

Tilmelding (aht. traktementet): senest fredag den 21. februar

Kontakt for tilmelding til arrangementerne: Anna Pedersen (næstformand) mobil: 21 43 26 19