Sønderjylland: Tønder - Haderslev - Aabenraa - Sønderborg

 
FORENING FORMAND
Agerskov Seniorer Erik Biel
Arnum-Højrup Pensionistforening Ulla Erichsen
Arrild Efterløns og  Pensionistforening Valborg Wind
Branderup Pensionistfor og Efterlønsklub Alma Willadsen
Christiansfeld Pensionistforening Methe Møller
Danske Seniorer for Rødding og Omegn Margit Jørgensen
Danske Seniorer Dybbøl  Niels Theisen
Egen Seniorer Hans Aage Kjeldsen
Egernsund og Omegns Seniorer Kaj Andersen
Havnbjerg Pensionistforening Henning Nielsen
Hellevad/Egvad PF Hans Henrik Greve
Hostrup Seniorer Willy Poulsen
Nørreløgum Seniorer Kirsten Damm
Bevtoft og Omegns Seniorer Astrid Bonde
Rødekro og Omegns Pensionistforening Jane Lildholdt
Skodborg Pensionistforening Else Koch Hansen
Skærbæk Pensionistforening Inger Bruun Paulsen
Toftlund Pensionistforening Arne  Attermann
Tønder Pensionistforening Alma Pedersen
Ældre Hjælper Ældre, Skærbæk Inger Bruun Paulsen
Øster Højst Seniorer Nis Jessen

Udskriv Email