FOR MEDLEMMER

Foreninger kan søge udviklingspuljen? Klik her

Danske Seniorer har både enkeltpersoner, foreninger, klubber, datastuer og institutioner som medlemmer. 

Alle personlige medlemmer - og medlemmer af vores foreninger og klubber, der betaler kontingent til klubben/foreningen - kan få del i fordelene.

Læs mere om fordele og rabatter her.

Alle medlemmer kan desuden gratis hente (eller mod frankeret svarkuvert) få tilsendt:

Håndbogen Pensionist eller Efterlønner 

Fra 2018 skal du forudbestille "Den lille gule" - Danske Seniorers håndbog "Pensionist eller Efterlønner" 

Foreninger får den leveret direkte til foreningen, og du får besked i god tid inden levering. Det er nyt - og det er bedre for miljøet, vores økonomi og vores medarbejdere, der ikke skal håndtere de tunge kasser. Bestil her - senest 31. januar.
Enkeltmedlemmer får den leveret med posten ved at sende frankeret svarkuvert - alm. brev med porto 40 kr.til 

Danske Seniorer - Stadion Allé 11 - 7260 Sdr. Omme

Den lille gule er gratis for medlemmer - ikke-medlemmer kan købe den for 50 kr. + evt. forsendelse. 

Foreninger og klubber
  • KODA-afgiften er betalt via kontingentet til Danske Seniorer
  • I kan gratis annoncere arrangementer i kalenderen i SeniorBladet
  • gratis hjælp fra vore konsulenter [link: Kontakt konsulenterne]
  • mulighed for at søge om tilskud til udviklingsprojekter
  • låne udstillingsmateriale mv.

Når en forening/klub melder sig ind Danske Seniorer, tiltræder den Danske Seniorers vedtægter.
Kontingentet er 25 kr. pr. år pr. medlem og giver både foreninger/klubber og deres medlemmer adgang til Danske Seniorers medlemsfordele.

Datastuer

Danske Seniorer og Faglige Seniorer har i samarbejde oprettet Seniorernes Datastuenetværk, der pt. består af over 100 datastuer fordelt over hele landet. Målet med at skabe netværket er at hjælpe og støtte datastuerne i deres arbejde med at hjælpe seniorer til at blive digitale ud fra devisen: jo flere vi er, jo stærkere er vi.

Kontingentet er 250 kr./år.

Datastuenetværket handler om videndeling, udvikling og erfaringsudveksling. Du kan finde dine kolleger i datastuenetværket ved at klikke her eller ved at kontakte Faglige Seniorer - på tlf.: 33 63 24 50.

Udskriv Email