FOR FORENINGER & DATASTUER

Søger du udviklingspuljen? Klik her

Håndbogen Pensionist eller Efterlønner 2018 

Fra 2018 skal du forudbestille "Den lille gule" - Danske Seniorers håndbog "Pensionist eller Efterlønner 2018" 

Foreninger 

får den leveret direkte til dig/din forening, og du får besked i god tid inden levering. Det er nyt - og det er bedre for miljøet, vores økonomi og vores medarbejdere, der ikke skal håndtere de tunge kasser.

Bestillingen er nem og enkel: Klik her - eller på Bestil den lille gule til højre => 

Enkeltmedlemmer

får den leveret med posten ved at sende frankeret svarkuvert - alm. brev med porto 36 kr. - til 

Danske Seniorer - Stadion Allé 11 - 7260 Sdr. Omme

Den lille gule er gratis for medlemmer - ikke-medlemmer kan købe den for 50 kr. + evt. forsendelse. 

Foreninger og klubber
  • KODA-afgiften er betalt via kontingentet til Danske Seniorer
  • I kan gratis annoncere arrangementer i kalenderen i SeniorBladet
  • gratis hjælp fra vore konsulenter [link: Kontakt konsulenterne]
  • mulighed for at søge om tilskud til udviklingsprojekter
  • låne udstillingsmateriale mv.

Når en forening/klub melder sig ind Danske Seniorer, tiltræder den Danske Seniorers vedtægter.
Kontingentet er 25 kr. pr. år pr. medlem og giver både foreninger/klubber og deres medlemmer adgang til Danske Seniorers medlemsfordele.

Datastuer

Danske Seniorer og Faglige Seniorer har i samarbejde oprettet Seniorernes Datastuenetværk, der pt. består af over 100 datastuer fordelt over hele landet. Målet med at skabe netværket er at hjælpe og støtte datastuerne i deres arbejde med at hjælpe seniorer til at blive digitale ud fra devisen: jo flere vi er, jo stærkere er vi.

Kontingentet er 250 kr./år.

Datastuenetværket handler om videndeling, udvikling og erfaringsudveksling. Du kan finde dine kolleger i datastuenetværket ved at klikke her  eller ved at kontakte Danske Seniorer - hovedkontoret tlf.: 35 37 24 22 eller Sdr. Omme tlf.: 75 34 12 17.

Ud over netværksaktiviteterne får datastuerne 10 abonnementer på SeniorBladet samt plads på  datastuernes hjemmeside 

Udskriv E-mail