Så mange delegerede har I

 

Delegerede på kongressen
  • Foreninger med op til og med 250 medlemmer har ret til 2 delegerede
  • Foreninger med 251-500 medlemmer har ret til 3 delegerede
  • Foreninger med 501-1.000 medlemmer har ret til 4 delegerede
  • Foreninger med 1.001-5.000 medlemmer har ret til 5 delegerede
  • Foreninger med flere end 5.000 medlemmer har ret til 6 delegerede

Øvrige medlemsinstanser (se nedenfor) har hver især ret til 2 delegerede.

Alle medlemmer af medlemsforeninger har derudover ret til at tilmelde sig som gæst - med taleret, men uden stemmeret.

 

Ordforklaring: Medlemsinstanser  (se vedtægternes §3 om optagelse)

Medlemsforeninger:

Senior- og pensionistforeninger, efterlønsklubber og andre foreninger, hvis medlemmer er fyldt 55 år eller modtager social pension, og som varetager seniorernes interesser iht. Danske Seniorers vedtægter.

Medlemsinstitutioner

Ældrecentre, plejehjem, ældreråd, brugerråd, kultur- og omsorgsorganisationer, der er aktive på ældreområdet.

Datastuer, der tilbyder seniorer hjælp og vejledning i brug af IT, kan optages som medlemmer. 

 

 

Udskriv Email