Bornholm

 
Forening   Formand
Allinge Sandvig Seniorforening Stine Kjøller
Hasle Rutsker Pensionistforening Jørn Rasmussen
Knudsker Pensionistforening Hanne Gregersen
Nylars Vestermarie Pensionistforening Inge Kaagh
Telefonstjernen Aakirkeby Bent Bagge

 

Udskriv E-mail