Kreds Bornholm

Bornholms kommune
FORENINGER FORMAND
Allinge Sandvig Seniorforening Anne Holm
Hasle Rutsker Pensionistforening Jørn Rasmussen
Knudsker Pensionistforening Hanne Gregersen
Nylars Vestermarie Pensionistforening Inge Kaagh
Rø Pensionistforening Margrit Christensen
Tejn Olsker Pensionistforening Stella Nielsen
Telefonstjernen Aakirkeby Bent Bagge

Udskriv Email